ACTUEEL

Pensioenen in zorg staan onder grote druk

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) acht het “wellicht onvermijdelijk” dat volgend jaar de pensioenen dalen en de premies stijgen. Dat laat PFZW in een kwartaalbericht weten.

De dekkingsgraad van PFZW is gedaald van 96 procent in het eerste kwartaal naar 92 procent. Dit is 13 procent onder het wettelijk minimum van 105 procent. Als de financiële situatie niet drastisch verbetert, moet PFZW de uitkeringen met 7 procent verlagen en de premie voor het zorgpersoneel met 2,5 procentpunt laten stijgen, zegt directeur Peter Borgdorff.

Rente

Tegenvallende economische vooruitzichten en aanhoudende zorgen over onder andere de Spaanse en Italiaanse overheidsfinanciën leidden tot een lagere opbrengst van het totaal aan beleggingen. De daling van de dekkingsgraad werd met name versterkt door een verdere daling van de gemiddelde rente die gebruikt wordt om de marktwaarde van de verplichtingen mee te berekenen.

Optreden

Borgdorff roept de politiek op tot daadkrachtig optreden. Twee jaar na het sluiten van een principeakkoord over de pensioenen in juni 2010, is er nog steeds geen definitief akkoord. Zolang de keuzes nog niet gemaakt zijn, kan PFZW zich niet zorgvuldig voorbereiden op wat komen gaat. “Wij hopen dat politiek Den Haag zich ook gaat uitspreken en snel keuzes maakt”, zegt Borgdorff. “Bijvoorbeeld de keuze voor het sneller invoeren van een andere rekenmethode voor de rente, zodat deze een reëler beeld geeft voor het langetermijnbeleid waarvoor pensioenfondsen staan. Dit kan betekenen dat een eventueel ingrijpen minder zwaar hoeft te zijn. Zolang zij geen knopen doorhakken, kunnen wij geen duidelijkheid geven aan onze 2,5 miljoen deelnemers.”

Korting

Ook de drie andere grote pensioenfondsen ABP, PMT en PME worstelen met dezelfde problemen als PFWZ en kondigden al eerder een verlaging van de pensioenen aan per 1 april 2013. De korting gaat een gemiddelde gepensioneerde al gauw een paar tientjes netto per maand kosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top