ACTUEEL

Dure nieuwbouw splijt achterban hospice

Gerard van Beynum, voorzitter van de Vrienden van Hospice Het Vliethuys in Voorburg, is plotseling opgestapt. Oplopende spanningen tussen het Hospice-bestuur en een deel van de Vrienden en Fondswervers hebben hem hiertoe gebracht, zegt Van Beynum in op nieuwssite deweekkrant.nl. Hij is twee jaar voorzitter geweest.

Het nieuwe hospice wordt in zijn optiek onnodig duur gebouwd. “Toen recentelijk bleek dat het aanvankelijke kostenbudget van 2,7 miljoen euro niet financierbaar was, werd er naar besparingsopties gezocht. De bouw loopt al een half jaar achter op de eerste planning en in menig bouwproject leidt verlies van tijd vroeg of laat tot hogere kosten. Als echte vriend gun ik dat het Hospice niet en daar wil ik ook geen verantwoordelijkheid voor dagen”, aldus Van Beynum in deweekkrant.nl.

Bouwplannen

Paul Francissen, secretaris van het bestuur van het Hospice, wil niet op de aantijgingen ingaan. Volgens hem is er sprake is van een verantwoorde en gezonde exploitatieopzet. De architect heeft de opdracht gekregen om de bouwkosten substantieel te verminderen ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Met passen en meten gaat dit lukken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de bewonersruimten, zegt Francissen.

De financiering van de nieuwbouw volgens  Francissen bijna rond. Een exacte bouwplanning is nog niet bekend, maar naar verwachting kan het Hospice in de zomer van 2013 de nieuwe ruimte betrekken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top