ACTUEEL

Sancties voor artsen die weigeren te prikken

De GGD’s uit Brabant en Zeeland willen artsen en verpleegkundigen sancties opleggen. Dit omdat zij hebben geweigerd meisjes tussen de dertien en zeventien jaar te vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dat meldt het AD.

Gevolgen voor weigeraars staan nog ter discussie

De GGD in Brabant heeft gedreigd de betreffende arts en verpleegkundige te ontslaan, maar dat bleek niet mogelijk. De huisjuristen van de GGD Brabant onderzoeken volgens het AD andere sanctiemogelijkheden. Welke maatregelen de GGD Zeeland neemt, is nog niet bekend.

Weigering al dan niet geoorloofd

De artsen en verpleegkundigen hebben volgens Jan van Eijck, manager Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant,  geweigerd te vaccineren, omdat er te weinig ervaring met het middel zou zijn. Daarnaast zou de kans op negatieve bijwerkingen groot zijn. Johan Legemaate, jurist van het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), geeft aan dat er juist wel consensus bestaat over de vaccinatie. Artsen mogen behandelingen, waarover veel maatschappelijke discussie bestaat, weigeren volgens Legemaate.  Door de 'indianenverhalen' over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is de opkomst voor de campagne lager uitgevallen dan verwacht.

Meldpunt voor gewetensbezwaren

Artsen die weigeren de vaccinatie te geven kunnen zich melden bij de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). Hoeveel artsen dit in totaal gedaan hebben, wil het LAD niet openbaar maken. LAD-directeur Alex van Bolderen in het AD: “Als medici gewetensbezwaren hebben, moeten ze kunnen weigeren. Het is anders als iemand is aangesteld om te vaccineren, zoals bij de GGD, en er gedegen onderzoek is gedaan naar de werking van het middel.” De GGD's moeten volgens Van Bolderen nagaan of het verstandig is het conflict aan te gaan. Het gaat volgens hem immers om een enkeling die het vaccinatieprogramma moeilijk alleen in gevaar kan brengen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

27 mei 2009

Als je het lef hebt om duizenden jonge meisjes te laten vaccineren met een middel dat misschien niet noodzakelijk is en waarvan de gevolgen op lange termijn onbekend zijn, moet je ook de moed hebben als eerste je eigen dochters daaraan bloot te stellen.

Als je dit niet noodzakelijk vindt moet je het anderen ook niet verplichten.

Als je het toch verplicht stelt dan moet je bij voorbaat alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze vaccinatie vooraf vastleggen en garanderen dus ook een letselschade-vergoeding voor de nabestaanden.

Als je dit niet wilt moet je op ethische gronden de keuze voor de gezondheid aan de persoon zelf laten in het kader van het zelfbeschikkingsrecht.

Top