ACTUEEL

Patiëntendossiers zijn strijdig met privacyregels

De wijze waarop hulpverleners omgaan met regionale elektronsiche patiëntendossiers is vaak strijdig met de privacyregels. Patiënten weten niet altijd dat artsen hun gegevens opslaan in een regionaal elektronisch patiëntendossier (EPD). Ook is het niet altijd zeker dat alleen een behandelend arts daartoe toegang heeft. Dat blijkt uit een onderzoek naar twee regionale EPD's, dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft uitgevoerd.

‘Zorgwekkende overtredingen’

Het college noemt de overtredingen van de wet bescherming persoonsgegevens zorgwekkend, omdat medische gegevens per definitie privacygevoelig zijn. Patiënten kunnen zodoende zonder dat zij het weten in het regionale dossier zitten. Dit terwijl een deel van deze mensen bezwaar heeft aangetekend tegen deelname aan het landelijk EPD.

Controle blijft achter

Het CBP onderzocht de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens bij de Centrale Huisartsenpost Gorinchem en een systeem van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Gouda (SPITZ-MH). Het gaat om 250 duizend patiënten. Bij de twee regionale EPD’s werden patiënten niet geïnformeerd. Ook deden de samenwerkingsverbanden niet genoeg om te garanderen dat alleen de behandelend arts in het dossier kan kijken. Wel wordt bijgehouden wie een dossier raadpleegt, maar de controle op deze gegevens schiet tekort.

Aanwijzingen voor overtredingen elders

Of het onderzoek ook iets zegt over andere regionale EPD's, kan CBP-lid Jannette Beuving niet zeggen. Het CBP heeft er immers slechts twee onderzocht. Maar Beuving zegt wel sterke aanwijzingen te hebben dat overtreding van privacyregels zich ook elders voordoet. Ze verwijst naar uitspraken van artsenorganisatie KNMG, die stelde dat er aan de regionale dossiers nog wel wat te verbeteren valt.

Klink voelt zich gesteund door CBP

De KNMG zet liever in op de regionale EPD's dan op het landelijke patiëntendossier, dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil invoeren. De minister ziet het onderzoek van het CBP als steun voor zijn lijn, liet hij in een eerste reactie weten. Na kritiek van het college dat in zijn wetsvoorstel ook niet duidelijk werd geregeld dat alleen de behandelde arts inzage in het dossier had, heeft de minister zijn plannen aangepast. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top