ACTUEEL

D66 wil iedereen donor maken

D66 wil iedereen donor maken

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) dient volgende week een initiatiefwet in waardoor iedere burger automatisch orgaandonor zou worden en dan zelf in actie moet komen als hij of zij dat niet wil. Dat zei de D66-woordvoerster voor Volksgezondheid in de nacht van zaterdag op zondag in het programma De Overnachting op Radio 1.

Op dit moment moeten mensen die orgaandonor willen worden, zichzelf registreren. Met haar initiatiefwet wil Dijkstra het huidige systeem vervangen door het zogeheten Actieve Donor Registratiesysteem (ADR). Hierdoor staat volgens haar “iedereen in principe geregistreerd als donor”, maar krijgen mensen ook een brief thuis waarin ze erop gewezen worden dat ze kunnen aangeven of ze het er mee eens zijn of niet.

Verplicht keuzesysteem

D66 wil mensen dwingen een keuze te maken of zij hun organen willen afstaan na hun dood of niet. De bedoeling is dat mensen meerdere malen erop gewezen worden dat ze een keuze hebben. De registratie van orgaandonoren moet ook op elk moment door de geregistreerde aangepast kunnen worden.

Wachtlijsten voor organen

Dijkstra zei dat met het systeem van haar partij “zomaar een halvering” van de wachtlijsten voor organen mogelijk is. Zij denkt dat veel mensen er niets op tegen hebben dat hun organen na hun dood worden gebruikt, maar laten zij zich niet als donor registreren omdat het er niet van komt. Volgens Dijkstra overlijden jaarlijks 150 mensen terwijl ze op een orgaan wachten.

Discussie Kamer

In de Kamer is al lang discussie over het aanpassen van het huidige beleid wegens de lange wachtlijsten. D66 heeft met SP en GroenLinks ook al eerder gepleit voor een systeem waarbij iedereen donor is die geen bezwaar maakt. Maar dat haalde nooit een Kamermeerderheid.

VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg zegt dat haar partij nog steeds tegen een verplicht keuzesysteem is. Volgens haar is het een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht en moeten mensen “het recht houden om te twijfelen”.

Het CDA is wel wat opgeschoven. Op het CDA-verkiezingscongres anderhalve maand geleden is een resolutie aangenomen dat mensen die na herhaalde oproepen niet reageren, geacht worden donor te zijn. Maar dan willen de christendemocraten nog altijd dat nabestaanden nee kunnen zeggen. Een CDA-woordvoerster zei zondag dan ook dat onduidelijk is of haar partij wat ziet in het D66-wetsvoorstel. (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

geen

14 augustus 2012

Hoe een (zogenaamd) liberale partij een voorstel kan doen dat zo evident strijdig is met liberale beginselen is mij en raadsel. Dit voorstel impliceert immers dat de overheid eigenaar is van je organen..

Dinand Broekhuis

14 augustus 2012

Na mijn dood mogen ze al mijn bruikbare onderdelen hergebruiken. Zeker als daarmee levens kunnen worden gered. Ik sta daarom al jarenlang geregistreerd als donor. Ik ben het dus ontzettend eens met Pia Dijkstra, en ik hoop dat dit plan in wet wordt omgezet.

collega van geen

14 augustus 2012

Lekker kort door de bocht geen. Het voorstel is dat er verplicht een keuze door het individu over het individu wordt gemaakt. De overheid is derhalve geen eigenaar van je organen. Het zelfbeschikkingsrecht blijft onaangetast.

geen

14 augustus 2012

Wat verandert is de default positie waarin de overheid de burger parkeert.

Van: u mag over uw eigen organen beschikken, en dus nemen wij als uitgangspunt dat wij geen inbreuk mogen maken op het eigendomsrecht dat u in uw organen heeft, ergo,u bent geen orgaandonor tenzij u dat anders aangeeft.

Naar: wij als overheid mogen over uw organen beschikken, en omdat wij het als in het belang van de samenleving zien, beslissen wij dat wij inbreuk maken op uw organen tenzij u anders aangeeft, ergo, u bent orgaandoner tenzij u dat anders aangeeft.

Aan die verandering van de default positie ligt de notie van selfownership ten grondslag die door menigeen wordt miskent in het Nederland van 2012. Met andere woorden, het socialisme viert hoogtij in Nederland anno 2012.

Anoniem

16 augustus 2012

Ik ben al jarenlang geregistreerd als orgaandonor. Ik vind niet dat de overheid de regel: "je bent donor tenzij" zou mogen invoeren. Dat impliceert dat de overheid zeggenschap heeft over mijn lijf.
Ik zal mijn codiciel in te trekken als dat gebeurt.

Anoniem

27 november 2012

Als D66-er in hart en nieren ben ik verbijsterd door dit voorstel. Hoe kan ik dit postuum tegenover mijn nabestaanden verklaren als zij hiermee worden geconfronteerd? Het voorstel heeft een averechtse uitwerking.

Top