ACTUEEL

NVZ wil integrale bekostiging eerste en tweede lijn

NVZ wil integrale bekostiging eerste en tweede lijn

De NVZ vereniging van ziekenhuizen maakt zich sterk voor integrale bekostiging van de eerste en tweede lijn. Daarmee kan volgens NVZ-directeur Margot van der Starre eenvoudiger optimale, op de patiënt toegesneden zorg geleverd worden.

“We moeten binnen de eerste en tweede lijn samenwerken”, aldus Van der Starre in op interview op Skipr.nl. “Het kan beter één organisatie worden, waarbij je telkens kijkt naar waar de zorg het beste wordt geleverd, dat wil zeggen zo goedkoop en goed mogelijk. Het gaat er om dat de patiënt daar terecht komt, waar hij gezien de klacht hoort. Dat betekent dat huisarts zoveel mogelijk 24 uur per dag in het ziekenhuis aanwezig zou moeten zijn. Maar het kan ook dat specialisten spreekuur houden in een grote huisartsenpraktijk. We zullen er één financieel kader van moeten maken, dat lijkt mee een goed punt voor het komend regeerakkoord.”

Praktijkvariatie

Van der Starre bestrijdt dat er binnen de Nederlandse ziekenhuizen sprake is van overbehandeling. Volgens Van der Starre worden behandelingen als katheterisatie, dotterbehandelingen, het inzetten van pacemakers en galblasoperaties, 20 tot 35 procent minder uitgevoerd dan in het buitenland. Wel erkent Van der Starre dat er binnen Nederland sprake is van praktijkvariatie. “De ene arts opereert  sneller dan de andere. Het is heel goed als artsen daar met elkaar naar kijken. Dat gebeurt al een tijd, maar het is goed dat er aandacht voor is.” 

NVZ vereniging van ziekenhuizen is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast NPCF zijn dit: ActiZ, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,NFU,NPCF, CG-Raad, ZN, VGN, V&VN, BTN, Platform VG, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD, KNMG, NVTZ en VHN.
Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

25 augustus 2012

De Nederlandse ziekenhuizen zouden er m.i. beter aan doen om actief mee te werken aan de ontwikkeling van uitkomstfinanciering. Dus koppeling van de vergoeding c.q. het contract aan het echte zorgresultaat, wat bestaat uit het klachten- cq. pathologieverloop en de patiënttevredenheid.

Zoals het onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland vond, wordt in sommige ziekenhuizen bij dezelfde klachten 2 tot 5,5 maal vaker geopereerd dan in andere ziekenhuizen. Als het zorgresultaat daarbij hetzelfde is, is er sprake van een fikse verspilling a.g.v. deze praktijkvariatie.

De samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kan vrij eenvoudig verbeterd worden door betere afspraken. Ik neem als voorbeeld een COPD-patiënt. Als het ziekteverloop abnormaal is, of de huisarts of patiënt dat graag wil, gaat de patiënt op consult bij de longarts. Vindt die niets verontrustends, dan wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts, met eventuele behandelinstructies op basis van nieuwe inzichten. De patiënt wordt dan in principe verder behandeld door de huisarts.

Men kan voor alle benigne chronische aandoeningen zo'n soort afspraak maken. En voor de niet-chronische patiënt functioneert het systeem van de poortwachter-behandelaar-huisarts in de buurt i.c.m. de huisartsenpost wat verderop m.i. al uitstekend. Daar lijkt mij helemaal geen ingrijpende en wellicht dure stelselwijziging zoals de NVZ wil voor nodig.

Peltenburg

27 augustus 2012

Ben het niet met u eens: er is nog veel te veel variatie in behandeling evidence based richtlijnen opgezet door de eigen beroepsverenigingen van medisch specilisten moeten echt leidend worden. Zoals het in zweden is geregeld daar kan de orthopeed bijvoorbeeld kiezen tussen 20 door de beroepsvereniging evidence based gekozen heupprotheses. Hier in nederland worden 65 heupprotheses gebruikt iedere orthopeed kiest wat hem/haar het beste lijkt.
Daarnaast moeten alle inkomens van medisch specialisten niet meer afhankelijk zijn van de verrichtingen onderzoeken en behandelingen die ze inzetten. Dat is een perverse prikkel. Alle med specialisten in loondienst. Met een overgangsregeling van 20 of 30 jaar voor die specialisten die zich voor heel veel geld in de schulden hebben moeten steken om zich in te kopen in een maatschap.

Top