ACTUEEL

Eigen verantwoordelijkheid oudere heikel punt

Eigen verantwoordelijkheid oudere heikel punt

Het organiseren en financiering van huishoudelijke hulp, vervoer en voeding van ouderen is een privé-verantwoordelijkheid. Deze stelling deed heel wat stof opwaaien tussen de politieke partijen tijdens het Grote zorgdebat woensdag in Nieuwegein.

De SP is tegen de stelling dat het organiseren en financiering van huishoudelijke hulp, vervoer en voeding van ouderen is een privé-verantwoordelijkheid is. “Want in de stelling ligt besloten dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar een kenmerk van ouder worden is dat je beperkingen krijgt en zulke dingen niet meer zelf kan. Dan is het aan de gemeenschap om dit te organiseren. Het is een dure plicht van de jonge generatie om de ouderen de zorg te bieden die zij nodig hebben.”

Groeiende zorgkosten

Anne Mulder (VVD) vindt dat de SP aan struisvogelpolitiek doet. Hij verwijt dat ze te weinig oog hebben voor de steeds verder stijgende zorgkosten. De SP reageert hierop dat het onfatsoenlijk om het mensen zelf te laten uitvoeren, zelf eerst in de sociale omgeving de dingen op te lossen. Mulder (VVD): “Nederland heeft een van de beste zorgstelsels van de wereld; iedereen heeft recht op dezelfde goede zorg. De solidariteit staat onder druk door de steeds verder groeiende zorgkosten. Deze moeten beheersbaar blijven, zodat de zorg in de toekomst betaalbaar blijft.”

Sociaal netwerk

Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt dat als mensen geen sociaal netwerk hebben, dat de overheid dan als sociaal vangnet dient. Van Gerven (SP) vindt dat de VVD de zorg kapot bezuinigt. Een kwart van de mantelzorgers is overspannen van het werk dat ze doen. Daarom pleit Van Gerven voor wijkteams. Mensen die thuis zitten, moeten de hulp krijgen die nodig is, in plaats van de mantelzorgers nog verder te belasten. Mulder (VVD) vindt dat vervoer vergoed moet worden als het niet anders kan. Bouwmeester verwijt hem echter het vervoer weg te bezuinigen.

Bekostiging

Het CDA is tegen deze stelling. “Mensen moeten worden ondersteund daar waar ze het nodig hebben. Dit scheelt een hoop ellende en kosten”, aldus Hanke Bruins Slot. VVD is deels tegen deze stelling. Anne Mulder: “Collectief betalen we nu voor zaken die belangrijk zijn maar strikt genomen onnodig, zoals het schoonmaken. Zorggeld moet besteed worden aan zorg.” Joël Voordewind van de ChristenUnie vraagt zich af of mensen niet moeten sparen voor de oude dag. “Mensen die echter geen sociaal netwerk hebben, en buiten die zorg komen te staan, daarvoor reserveren we een zorgbudget.”

Sociaal draagvlak

Agema (PVV) vindt dat huishoudelijke hulp is voor de mensen die dit nódig hebben, want ze hebben er een indicatie voor. Ze vindt het verwerpelijk dat de VVD dit wegschrapt en ondertussen in dit debat middels een kruisje aangeeft dat de partij tegen de stelling is. Voortman (GroenLinks) is tegen deze stelling. “Valt huishoudelijke zorg weg, dan dwing je mensen de instelling in. GroenLinks staat voor een volledig inclusieve samenleving”zegt Voortman. Dijkstra (D66) vindt het in de eerste instantie van belang “dat we eerst kijken naar wat mensen zelf kunnen”. Daarom moet deze zorg bij de gemeente komen te liggen,deze heeft volgens haar beter zicht op de 'eigen kracht'. “Als dat niet lukt, mag iemand nooit verstoken blijven van hulp. Het uitgangspunt is meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 augustus 2012

Ik vind het vreemd dat de overheid, na jaren vrouwen te stimuleren aan het arbeidsproces deel te gaan nemen, nu zegt dat de ouderen door familie of andere mantelzorgers geholpen moeten worden met huishouding etc. Als dit wordt doorgezet zitten we straks met een generatie die massaal de ziektewet (als die er dan nog is) in gaat omdat ze overspannen zijn of een burnout hebben. Is dit wat ze willen? Gaan de zorgkosten alsnog omhoog en ook de werkgevers hebben er dan onder te lijden. Dit is een heilloze weg.

Slijkhuis

30 augustus 2012

De gespannen verhouding tussen bevordering arbeidsparticipatie en mantelzorg afdwingen geldt voor vrouwen èn voor ouderen die langer willen/moeten doorwerken, al zijn dit ook voor het grootste deel oudere werkende vrouwen. De OECD heeft hier in verschillende publicaties de afgelopen 10 jaar al op gewezen.
Deze groep oudere werkers kan er niet 'even een paar jaar tussenuit', voor hen is het stoppen met werk definitief als de combi te zwaar blijkt.
Laat het SCP de echte kosten van mantelzorg eens in beeld brengen door verzuimkosten, ziektekosten, loonderving, vervangingskosten, etc uit te rekenen. Kijk daarbij ook naar de positie waar het mkb in terecht komt.
Voor de niet (meer) werkende mantelzorgster gaat het niet alleen om loonderving nu, maar lopen de kosten levenslang door wegens lagere pensioenopbouw.

Koop

30 augustus 2012

Wat mij opvalt word er gepraat over de zorg door mensen niet er weinig van af weten. Het is in de thuiszorg organisatie's zo, dat men te veel en vaak te hoog gekwalificeerde zorg verleners inzetten terwijl een zorgverlener het zelfde werk afkan. Hierdoor is de zorg onpersoonlijk geworden. Mensen moeten vaak wachten tot in de middag om gedoucht te worden. Het GGZ heeft ingezien dat MBO voor begeleiders weer kan eerst HBO en nu weer terug bij MBO. Feitelijk moet de zorg doorgelicht worden op hun evidentie van inzetten van de zorg en door externe iemand. Het hoeft niet dat mensen bewust incontinent worden gemaakt en tot diep in de middag wachten op een douche beurt. De zorg is feitelijk voor een gedeelte niet meer humaan.

Top