ACTUEEL

Informatieoverdracht tussen artsen ondermaats

De afstemming en informatieoverdracht tussen verschillende artsen is onder de maat. Dat vinden zowel patiënten als artsen, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Coördinatie

Patiënten geven aan dat ze het niet vervelend vinden om door meerdere artsen behandeld te worden, als zij maar goed samenwerken en op de hoogte zijn van de klachten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: slechts 18 procent van de zorggebruikers en een kwart van de artsen denkt dat duidelijk is welke arts de zorg coördineert.

Voor het onderzoek zijn bijna 1000 leden van het consumentenpanel van het Nivel en bijna 2000 mensen van het KNMG-ledenpanel ondervraagd.

Amper verbetering

Hetzelfde onderzoek is bijna 10 jaar geleden ook uitgevoerd en de resultaten waren vergelijkbaar. In die periode is dus nauwelijks verbetering zichtbaar, zo concluderen Nivel en KNMG. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 september 2012

Waarom zouden ze ook? Kost alleen maar tijd en leidt tot conflicten.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

4 september 2012

Bingo! Mede gezien de slechte registraties in medische dossiers, ook van ernstig zieke patienten, is dit te verwachten.
Artsen zijn veelal ego-trippers en overleggen niet alleen slecht met hun patienten maar ook met hun collega's, ondanks ethische, professionele en wettelijke verplichtingen.
Bovendien delen artsen de inhoud van hun aantekeningen in het medisch dossier of intercollegiale brieven niet of nauwelijks met hun patienten. NB voor het schrijven van brieven naar andere artsen is expliciet toestemming van de patient nodig, zie WGBO en jurisprudentie, ook al waagt de KNMG dit af en toe te ontkennen.
Controle en meedenken willen de meeste artsen niet, niet van hun patienten en niet van hun collega's. Vandaar hun weerstand tegen het EPD, dat in ieder geval leesbaar is.

M. van Dort

6 september 2012

Uit het in mei jl. gepubliceerde onderzoek van de samenwerkende patientenorganisaties binnen het programma Kwaliteit in Zicht kwamen dezelfde resultaten. Aan het onderzoek deden ruim 5300 patienten en 60% van de Nederlandse ziekenhuizen mee. Conclusie: de samenwerking tussen zorgverleners kan zeker beter. Met name op het gebied van verantwoordelijkheidsverdeling, uitwisseling van gegevens en het werken vanuit 1 actueel dossier is een grote slag te slaan. Als patientenorganisaties zien we dan ook heel graag opvolging van de 'Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg' van de KNMG. Maak bovendien transparant welk ziekenhuis wel een hoofdbehandelaar en aanspreekpunt vastleggen conform de handreiking.
De patientenorganisaties werken bovendien graag samen met de zorgaanbieders bij het verbeteren van de samenwerking.

Top