ACTUEEL

Zorgpersoneel Osira bereikt akkoord na acties

Personeelsleden van zorginstellingen die onderdeel uitmaken van Osira/Amstelring hebben een akkoord bereikt over betere werkomstandigheden. Dat meldt zorgvakbond Abvakabo FNV donderdag.

Belangrijke afspraken in het akkoord zijn het recht op een achturige werkdag, het krijgen van vaste contracten en de komst van extra collega's. Het is de bedoeling dat met de nieuwe afspraken de werkdruk wordt teruggedrongen.

Staking

Personeel van Osira/Amstelring hield sinds januari acties. Zo werd er onder meer gestaakt. De stakers zijn tevreden over het gesloten akkoord en stoppen hun acties.

CAO

Abvakabo FNV wil de gemaakte afspraken bij Osira voor iedereen maken in de cao voor de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT). Dit bleek eerder niet mogelijk, waardoor Abvakabo FNV de cao niet ondertekende. Abvakabo FNV wil nu op lokaal niveau rechtstreekse afspraken maken met zorginstellingen voor een betere kwaliteit van zorg en werk. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Osira Amstelring

7 september 2012

‘De Abvakabo noemt het een grote doorbraak, maar ook zonder hun actie was de kwaliteitsverbetering gerealiseerd. De afspraken die Osira Amstelring met haar medewerkers heeft gemaakt gelden vooral voor zorgmedewerkers vanaf niveau 3. En voor zorgmedewerkers die zich willen en kunnen laten opleiden tot niveau 3. Door de toename van het aantal cliënten met een complexe zorgvraag is het werk van zorgmedewerkers verzwaard. Er zijn meer hoger opgeleide collega’s nodig. Dat proberen we te bereiken via het opleiden van eigen medewerkers en via het werven van nieuw personeel.’

Het gros van de afspraken was trouwens al verankerd in de intensiveringsmiddelen, in de CAO VVT en in het nieuwe beleid van de organisatie, maar is nogmaals bevestigd.
Belangrijk ander punt is de zelfsturing van de teams. Zij gaan nu samen de roosters maken. Acht uur werken of 4 uur werken: de teamleden bespreken dat onderling. Rekening houdend met de behoefte van eigen collega’s en aansluitend bij de wensen van de cliënten en het budget. Teams weten immers zelf het beste wat nodig is. Deze werkwijze wordt ook al in de thuiszorgtak van Osira Amstelring gehanteerd en kan op groot enthousiasme rekenen.

van Amersfoort

7 september 2012

Complimenten voor het bestuur en de medewerkers van OSIRA Amstelring. Na een donkere periode is het hen in relatief korte tijd gelukt het tij te keren. Dat het nog niet overal optimaal is, zal zo zijn maar er gloort een mooi perspectief voor medewerkers en daarmee ook voor de cliënten van Osira Amstelring!

Van der Hoogen

9 september 2012

Het recht om acht uur te werken voor iedereen die dat wil in de cao? Dacht het niet! Een vast contract voor alle zorgmedewerkers met een diploma of die dat kunnen halen in de cao? Ik dacht het niet! Afspraken over hoeveel Dre er van de intensiveringsmiddelen aangenomen moet worden en welk deel daarvan naar scholing in de cao? Ik dacht het niet! Het recht op contractuitbreiding en dat iedereen hier door werkgever actief op uitgenodigd wordt in de cao? Dacht het niet!

Top