ACTUEEL

Icare en Meander laten cliënt meer zelf doen

De zorgaanbieders Icare Verpleging & Verzorging uit Meppel en Zorggroep Meander uit Veendam veranderen hun aanpak. In enkele teams schuiven ze de indicaties aan de kant en stimuleren ze cliënten om meer zelf te doen. Voor de thuiszorgmedewerkers wordt daarbij de minutenregistratie afgeschaft.

Beide zorgaanbieders zijn in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een innovatief traject gestart dat moet leiden tot betere zorg tegen lagere kosten. Gert Leeftink, directeur van Icare Verpleging en Verzorging: “Kern van de nieuwe werkwijze is dat de wijkteams samen met de klant bepalen wat er nodig is en de afspraken vastleggen in een zorgplan. Menzis volgt deze afspraken en richt zich op de uitkomst van de zorg, op de kwaliteit en het resultaat van de zorgverlening. De teams hoeven geen minutenregistratie bij te houden. Dat scheelt veel tijd en administratieve rompslomp.”

Eenvoudig en effectief

“Onze drijfveer is het weer centraal zetten van de klant en ervoor zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden hun professionaliteit en vakmanschap optimaal kunnen benutten”, zegt Anita Tijsma, directeur van Zorggroep Meander. ‘Waar het om gaat is dat we in de zorgverlening aansluiten bij wat echt nodig is en de processen daaromheen zo eenvoudig en effectief mogelijk inrichten’, zegt Leeftink. ‘Dat betekent dat de zorgprofessional zich veel meer gaat richten op de vraag achter de vraag en hoe de klant het best kan worden ondersteund in zijn/haar leven.”

Zelfstandigheid cliënt

De focus komt bij de cliënt te liggen, zegt Tijsma “Hoe zorgen we ervoor dat iemand zo plezierig mogelijk kan leven, zo zelfstandig mogelijk kan blijven en zo min mogelijk aanspraak op zorg hoeft te maken? Welbevinden, dat is waar het om gaat en daar betrekken we het sociale netwerk van klanten zoveel mogelijk bij.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top