ACTUEEL

Cardioloog moet werk direct neerleggen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft cardioloog Bialoglowski uit Amsterdam het bevel gegeven per direct zijn werk neer te leggen. Ook gaat de inspectie een tuchtklacht tegen hem indienen.

De inspectie had eerder met de cardioloog afgesproken dat hij zijn praktijk zou sluiten per 1 maart 2012, omdat er grote zorgen bestonden over de kwaliteit van de zorg. De praktijk werd gesloten, maar vorige week hoorde de inspectie dat de man weer aan het werk zou zijn.

Chaos

Bij een inspectiebezoek bleek dat de vrijgevestigde cardioloog toch weer patiënten heeft gezien en recepten heeft uitgeschreven. Zijn praktijk zou een chaos geweest zijn: de inspecteurs troffen stapels dossiers aan, losse documenten met patiëntgegevens en uitkomsten van onderzoeken zonder vermelding van de persoonsgegevens van de betreffende patiënt.

Tuchtrechter

De cardioloog mag in ieder geval niet werken totdat de tuchtrechter een uitspraak heeft gedaan.

De tuchtrechter wordt ingeschakeld bij ernstig normoverschrijdend gedrag van een medische beroepsbeoefenaar. De tuchtrechter kan medisch professionals bestraffen met een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing, een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid en een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register waarin zorgverleners verplicht ingeschreven staan. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 september 2012

Ik kan me niet voorstellen dat een cardioloog bij zijn volle verstand dat zou doen. Is hier wellicht sprake van hersendegeneratie, door wat voor oorzaak dan ook?

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

16 september 2012

In de jaren negentig zag de consult-kamer van neurochirurg P. te Zwolle die rond 2000 met pensioen ging, er uit als een opslagplaats vol kartonnen dozen en stapels papieren.
Zijn medewerker en hijzelf zwegen hierover en deden alsof dit normaal was.
Het slordig omgaan met onderzoeksgegevens van patienten is een wijd en zijd verbreide praktijk bij artsen in hun omgang met slachtoffers van medische fouten, zowel van henzelf als van collegae. En de IGZ staat dit met open ogen toe.
Patientveiligheid betekent artsveiligheid.

Bart Brandenburg

17 september 2012

Opvallend aan deze zaak is de handelwijze van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC).
Deze heeft ondanks negatief advies van de visitatiecommissie en het niet op orde zijn van de nascholing van deze cardioloog, tóch de registratie met 5 jaar verlengd.
De inspectie noemt dit "onverwacht". Dat lijkt me een understatement.
De MSRC heeft iets uit te leggen, want wat is de functie van periodieke herregistratie als dit soort gevallen er "doorheen glippen'?

Hoffman

16 oktober 2012

Belachelijk dat dit gebeugd is! een aanfluiting voor inspectie jaren lang is deze cardioloog vooraanstaand geweest in zijn omgeving een zeer betrouwbaar persoon en arts waar iedereen faalde nam hij altijd de tijd voor patienten en zocht alles tot in detail uit en kwam met de JUISTE diagnose. ja het kon een rommel zijn maar niet zo een rotzooi als in de meeste ziekenhuizen. schande

Top