ACTUEEL

Voorkeursmedicijn vaak niet voorhanden

Nederlandse apothekers moeten regelmatig noodgedwongen op zoek naar een alternatief medicijn, omdat het voorgeschreven geneesmiddel niet op voorraad is. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SKF). Deze gang van zaken kost tientallen miljoenen euro's per jaar.

Landelijk gaat het wekelijks bij zo'n 200 duizend verstrekkingen mis door leveringsproblemen, ondanks duidelijk afspraken tussen zorgverzekeraars en producenten, zo constateert SFK. Dat is  één op de twintig verstrekkingen.

Preferentiebeleid

Sinds 2003 mogen zorgverzekeraars via een preferentiebeleid de aanspraak van verzekerden beperken tot één geneesmiddel per werkzame stof. Deze systematiek heeft vanaf juni 2008 gezorgd voor scherpe dalingen van de prijzen van geneesmiddelen waarvan generieke varianten beschikbaar zijn.

Gevolgen

De beperking van de aanspraak is niet van toepassing als de behandeling met een preferent middel medisch niet verantwoord is. SFK constateert nu dat er geregeld andere dan medische oorzaken meespelen bij het verstrekken van niet-preferente geneesmiddelen.  Als het geneesmiddel niet op voorraad is, levert dat veel extra werk op voor apothekers. Zo moet er contact worden gelegd met alternatieve leveranciers en dat levert administratieve rompslomp op. Als de afhandeling gemiddeld 15 minuten extra per keer zou kosten, gaat dat om een verspilling van de zorgcapaciteit van zo’n 60 tot 70 miljoen euro op jaarbasis, zo becijfert SFK.Ook voor patiënten levert het problemen op. Zo moeten ze soms langer wachten en wisselen van type geneesmiddel. Om het probleem in kaart te brengen gaat de SFK wekelijks een 'monitor preferentiebeleid' op haar website publiceren. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

16 september 2012

Weer een weinig constructieve bijdrage van de SFK/KNMP.

De centrale prijslijst van diezelfde KNMP laat de niet verkrijgbare middelen doodleuk 'verkrijgbaar' dus 'declarabel' zijn. Verzekeraars willen daarom harde bewijzen van iedere apotheek dat een preferent middel niet verkrijgbaar is. Constructief zou dan ook zijn indien de uitgever en beheerder van deze centrale prijslijst, zolang deze blijft bestaan, bij signalering van onverkrijgbaarheid de publicatie van dat middel intrekt of een sterk bovenwaartse prijs geeft; nu zijn de fantoom registraties van absurd lage prijzen schering en inslag. In LPG gebied een ramp. Producten met een prijs van 1 eurocent per 30 stuks? Kan allemaal bij de KNMP.

En van oorsprong is de prijslijst de prijs Af Apotheek. Geen verdere opslagen of afslagen. Voor die prijs kon de apotheek het product inkopen en verkopen aan de klant.

Dat is sinds 2007/8 niet meer zo. De AIP staat sindsdien voor de Af India Prijs. Apotheken moeten de transport en distributie kosten betalen uit de vergoeding voor de dienstverlening, zorg en speciale prestaties.

NMa en NZa vragen zich al jaren af of een openbare centrale prijslijst in een concurrerende markt wel kan. Antwoord is neen. Kan niet en zou niet mogen, maar zolang de zichzelf benadelende partij deze prijslijst blijft publiceren gaan beide toezichthouders niet ingrijpen.

Preferentie is sinds 2003 een wettelijk gegeven. KNMP weet de oplossing, maar durft het niet aan. Dan moet zij niet zeuren en klagen.

Top