ACTUEEL

Zorgagenda wil focus op kwaliteit van zorg

Zorgagenda wil focus op kwaliteit van zorg

Mensen die langdurig ziek zijn, moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen om zelf en met hun omgeving tot oplossingen te komen. Bij de professionele zorg moet meer de nadruk komen op kwaliteit van leven in plaats van op zorg.

Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen uit 'de agenda voor de zorg', een verzameling maatregelen die is opgesteld door vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Thema's

De agenda omvat negen thema’s waarop de partijen zich in willen zetten om de langdurige zorg klaar te maken voor de toekomst. Met deze negen punten is het volgens de organisaties mogelijk te komen tot een verantwoorde verhouding tussen kwaliteit en de omvang van de zorguitgaven. Zo blijf het mogelijk om de toegang tot kwalitatief goede zorg voor iedereen in Nederland ook in de toekomst te garanderen.

De thema's zijn:

  1. Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven
  2. Zelfmanagement en eigen regie patiënt/cliënt
  3. Hervormen van de care, optimaliseren van de cure
  4. Zinnige en gepaste zorg
  5. Een goed werkende arbeidsmarkt
  6. Innovatieve zorg
  7. Herinrichting van het zorglandschap
  8. Mededinging ten dienste van samenwerking
  9. Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg

Signaal

In dit gezamenlijke initiatief doen zij een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en de zorguitgaven te beheersen. "Dit is een heel duidelijk signaal aan de politieke informateurs. Alle zorgpartijen zijn over hun eigen schaduw heen gestapt om tot deze conclusies te komen, we hopen dat de politiek hetzelfde doet", aldus een woordvoerster van patiëntenorganisatie NPCF, een van de opstellers van de agenda.

Kwaliteit

De partijen willen een systeem waarbij zorgaanbieders worden beloond voor kwaliteit van leven in plaats van het aantal handelingen, verrichtingen en indicaties. "De patiënt moet centraal staan. Hij of zij heeft de regie over de behandeling, maar uiteraard in overleg met de arts. In plaats van meteen doorverwijzen of behandelen, moet een arts meer tijd steken in het informeren van de patiënt over de mogelijkheden", aldus de NPCF-woordvoerster.

De zorgagenda is opgesteld door ActiZ, CSO, GGD Nederland, GGZ Nederland, KNMG, LVG, Landelijke Huisartsenvereniging, NPCF, NFU, NVZ, Orde van Medisch Specialisten, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland. (ANP/Skipr)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 september 2012

"De thema's zijn: (...)
* Zinnige en gepaste zorg"
FC: In de praktijk is daar nog niet veel van gebleken. Diverse partijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland en behandelende specialisten, pleitten in de afgelopen dagen/weken voor het onconditioneel blijven vergoeden van het medicijn tegen de ziekte van Pompe. Terwijl uit onderzoek bleek dat het bij de niet-klassieke vorm nauwelijks werkt en 3 tot 7 ton euro per patiënt per jaar kost.

"* Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg"
FC: Daar is iedereen het wel over eens, sinds ook de VVD bij monde van Anne Mulder stelde dat het DBc-systeem een zeer gebrekkig systeem is dat voornamelijk leidt tot kostenstijging. Het gaat om de vraag 'hoe, op welke manier?"

Barendsen

25 september 2012

Een heel belangrijk punt is het accepteren van kritiek van familieleden en daar met respect mee omgaan.
Wanneer er een mentor/bewindvoerder is aangesteld, die niet klakkeloos volgen, zeker omdat dit geen beschermd beroep is en iedereen, zelfs een crimineel, een mentor/bewindvoerder kan zijn.

Daniels

26 september 2012

L.s.,
De zorgagenda,waarvan ik dacht gelezen te hebben dat die voor mensen in de (thuis)zorg is........tot mijn verbazing zie ik geen vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden( V&VN)noch de zorgprofessional(De Zorgprofessional) vermeld in het rijtje van organisaties, die aan het ontstaan van deze agenda werkten.......hoe wonderlijk: om wie het gaat worden er niet actief bij betrokken; alleen de hoge heren die gaan vertellen over, en die vertellen hoe het toch beter moet.........hoe wonderlijk. Groet, C. Daniels

A.G de Groot

26 september 2012

VenVN staat er wel bi
j
Maar de grote clubs van ZZP-Zorgprofesionals zoals
in volgorde van grote
1) www.ZZP-Nederland.nl ,
2) CNV- en FNV Zelfstandigen
3) PZO
ontbreken inderdaad terwijl juist daar veel innovatie plaats vindt en de zorg-ZZPers, zitten die de oude instellingen beu zijn en meer klantgericht willen werken.

van Zanten

26 september 2012

In het rijtje is ook weer toegevoegd innovatieve zorg maar daar komt al jaren in de praktijk helemaal niets van terecht.

De reden is eenvoudig en elk zichzelf respecterend bedrijf weet het: innoveren kost geld maar wel waar een goede ROI op verwacht wordt. In het huidige systeem is er helemaal geen budget voor innovaties die een verschil kunnen maken. Er wordt slechts gekeken naar de aanschaf en of dat wat goedkoper kan. Wat het oplevert houdt niemand zich mee bezig. En soms doen we een projectje en als het geld op is gaan we weer over tot de orde van de dag.

Dus, denk eerst allen maar eens na wat er te innoveren valt en schroom niet om ook eens over het eigen muurtje te kijken naar hoe anderen het vaak al jaren doen.

du Bois

28 september 2012

In plaats van de welbekende beren op de weg te leggen lijkt het mij verstandig om nu hiermee aan de slag te gaan. Iedereen vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor managers en zorgprofessionals in de dagelijkse zorg. Werken in de zorg zal er een stuk aantrekkelijker door worden, maar we moeten het wel zelf doen!

A.H Ziel

28 september 2012

Het is volgens mij een grote stap in het licht van de vermarkting van ons Zorgland, om kwaliteit van leven weer als uitgangspunt te nemen. Dat het zover heeft moeten komen moeten we maar even in het verleden laten. Kijken naar het nu: alles wordt onbetaalbaar en dat is het deels al. Het werd dus hoog tijd dat de "eigenaren" van deze processen de handen inéén slaan.
Persoonlijk geloof ik in versterking van ketenpartnerzorg en dan één die uitgaat van de eigen kracht van een familie, zoals dat ook gewoon was, voordat de Staat bedacht dat zij voor ons allen moest gaan zorgen. Ont-regelen en Ver-(w)armen moet wat mij betreft het motto worden. Ont-Moet en en regie houden voor iederen burger van Nederland, mét ondersteuning waar dat nodig is!

Top