ACTUEEL

Opnieuw meer meldingen euthanasie

In het afgelopen jaar zijn 3695 mensen overleden door euthanasie. Dat aantal is sinds 2010 gestegen met 18 procent, zo hebben de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie dinsdag bekendgemaakt.

Sinds 2006 is er een stijging zichtbaar van het aantal meldingen van “levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”, zoals de commissies het noemen. In het jaarverslag van 2011 staat dat het in 3346 gevallen ging om levensbeëindiging op verzoek (euthanasie), in 196 gevallen was er sprake van hulp bij zelfdoding en 53 keer betrof het een combinatie van beide. De reden van de toename de afgelopen jaren is onderdeel van een vervolgonderzoek, de commissies verwachten dat onderzoek eind dit jaar te hebben afgerond.

Onderzoek

De reden van de toename de afgelopen jaren is onderdeel van een vervolgonderzoek, de commissies verwachten dat onderzoek eind dit jaar te hebben afgerond. In dat onderzoek wordt ook meegenomen hoeveel mensen euthanasie hebben aangevraagd, maar bij wie dat uiteindelijk niet is uitgevoerd.

Kanker

De meeste patiënten die euthanasie plegen omdat ze uitzichtloos en ondraaglijk lijden, hebben kanker. Het afgelopen jaar werden ook 13 patiënten met een psychiatrische aandoening geholpen bij levensbeëindiging. Dat heeft volgens de commissies waarschijnlijk te maken met toegenomen bereidheid van artsen om mensen met een psychiatrische aandoening ook bij te staan bij het beëindigen van hun leven. Voor mensen met psychiatrische klachten is het lastig aan te tonen dat ze uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

In vier van de euthanasiegevallen zou de arts onzorgvuldig hebben gehandeld. Eén van die zaken ligt momenteel nog bij het Openbaar Ministerie, daarin is niet duidelijk of er echt sprake was van uitzichtloosheid bij de patiënt. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top