ACTUEEL

AZN en VHN slaan handen ineen

Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) slaan de handen ineen om op regionaal gebied beter samen te werken. Hiermee willen ze de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de acute zorg verbeteren.

Het uitgangspunt voor de samenwerking luidt: de patiënt die met een acute zorgvraag belt naar de meldkamer ambulancezorg (112) of naar de huisartsenpost, krijgt op het juiste moment de juiste zorg door de juiste hulpverlener met de juiste kwalificaties.

Beleidsagenda HAP+RAV 2013-2014

Het project ‘Samenwerking HAP+SEH’ dat de VHN en AZN het afgelopen jaar samen uitvoerden heeft veel aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd. AZN en VHN hebben hun afspraak om verbeteringen door te voeren vastgelegd in de ‘Beleidsagenda HAP+RAV 2013-2014’. De voorzitters van VHN en AZN, Martin Bontje en Hans Simons hebben op de beleidsagenda op 24 september overhandigd aan Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg van VWS.

Regionale samenwerking

De belangrijkste afspraak is om samen een ‘Kwaliteitskader HAP+RAV’ op te stellen als basis voor de regionale samenwerking. Onderdelen van het kwaliteitskader zijn telefonische toegang en een eenduidige triage, zorg ter plaatse, verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling, gezamenlijke uitgangspunten en visie. Daarnaast maken AZN en VHN afspraken over experimenten met verdere samenwerking en over een onderzoekagenda.

AZN en VHN benadrukken dat een landelijke blauwdruk niet nodig is, maar ook dat de samenwerking niet vrijblijvend is. “De vorm van de samenwerking is afhankelijk van de regionale situatie, de aanwezige voorzieningen, de bevolkingsdichtheid en lokale risicofactoren”. AZN en VHN bieden met het kwaliteitskader handvatten voor de regionale afspraken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top