ACTUEEL

Philadelphia Zorg wil ingrijpend reorganiseren

Philadelphia Zorg wil ingrijpend reorganiseren

De raad van bestuur van Philadelphia Zorg heeft een voorstel voor organisatieverandering, genaamd Phocus, ingediend bij de ondernemingsraad voor advies. Ook de participatieraad en de cliëntenraad zijn gevraagd om hun advies.

Minder kantoren

In het plan gaat Philadelphia van vijftien naar negen kantoren. De huidige regionaal ingedeelde organisatie wordt verdeeld in drie clusters die cliënten met vergelijkbare zorgvraag ondersteunen: ‘Intensieve zorg’, ‘Zorg & Wonen’ en ‘Werk & Begeleiding’. Het cluster ‘Werk & Begeleiding’ wordt op deze manier beter in staat gesteld zich voor te bereiden op de situatie in 2014 dat (nieuwe) cliënten niet langer vanuit de AWBZ worden gefinancierd maar door de gemeente (Wmo).

Philadelphia is een landelijke organisatie met zo'n 700 locaties die ondersteuning bieden aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. Er werken ruim 7.600 medewerkers.

De staven van de clusters ‘Intensieve Zorg’ en ‘Werk & Begeleiding worden samen met het hoofdkantoor gehuisvest. Omdat het hoofdkantoor in Nunspeet geen ruimte voor uitbreiding biedt, is gekozen voor Amersfoort. Voor het grootste cluster ‘Zorg & Wonen’ zijn uit de huidige veertien regio’s, acht nieuwe gevormd. Zes regiokantoren daarom worden gesloten.

Verlies van banen

Vanwege het sluiten van regiokantoren krijgen diverse stafmedewerkers een andere werklocatie. Een aantal ondersteunende medewerkers op de regiokantoren verliest hun functie op het huidige regiokantoor. Philadelphia verwacht dat in totaal 60 fulltime arbeidsplaatsen komen te vervallen. Voor diegenen die hun functie verliezen wordt passend werk gezocht binnen of buiten de organisatie waar 7.600 medewerkers werken.

Bestuursvoorzitter Greet Prins zegt: “Phocus is nodig voor verdere professionalisering van onze zorg en om beter te kunnen inspelen op vele te verwachten veranderingen, zoals bezuinigingen, in de zorg.”

Simpeler proces

De raad van bestuur van Philadelphia Zorg heeft de OR verder advies gevraagd over een plan om het administratief proces van het methodisch werken te versimpelen. De functie die onder andere verantwoordelijk is voor het schrijven van omvangrijke ondersteuningsplannen, vervalt in de nieuwe organisatie. “De ondersteuningsplannen worden eenvoudiger en meer toegespitst op de zorgvraag. De coördinerend begeleiders gaan de ondersteuningsplannen schrijven en bespreken met ouders en cliënten. Daarnaast komt er een nieuwe functie van zorgcoach, die onder anderen tot taak heeft jaarlijks op de locaties de kwaliteit van de zorg te toetsen en de begeleiding regelmatig te trainen ten behoeve van goede professionaliteit. Hierdoor zal een aantal cliëntadviseurs de huidige functie verliezen”, zo heeft de raad van bestuur bekend gemaakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top