ACTUEEL

Nieuwe separatie-unit moet leiden tot besparing ggz

Nieuwe separatie-unit moet leiden tot besparing ggz

Philips en de GGzE hebben 3 oktober 2012 een innovatieve separatieruimte voor de geestelijke gezondheidszorg, genaamd ‘Ambient Experience support ruimte’, gepresenteerd. Clienten in de ggz ervaren in de nieuwe separatieruimte minder stress en zijn daardoor vaak korter in separatie. Ook is een volgende separatie minder vaak nodig. Dit heeft een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg.

In de nieuwe separatieruimte wordt er door middel van licht, geluid en een interactief scherm voor gezorgd dat cliënten een persoonlijke omgeving creëren. De kleuren, geluiden en beelden maken dat de cliënt het gevoel heeft dat hij op een privéplek zit, wat minder stressvol is. Daarnaast kan de kamer doormiddel van lichtvariatie in twee delen worden verdeeld, waardoor de hulpverlener in de kamer kan zijn, terwijl de cliënt nog steeds zijn persoonlijke plek houdt. Marie-Louise Vossen van de raad van bestuur GGzE, hoopt hiermee de cliënten op een resectvolle manier te kunnen behandelen. “We streven ernaar om cliënten in een crisissituatie snel de regie terug te geven, met behulp van dynamisch licht, beeld en geluid.”

Planetree

Bij de nieuwe separatiekamers wordt uitgegaan van het planetree idee. Dit zorgconcept is erop gericht om een meer op de cliënt gerichte vorm van gezondheidszorg te bieden, waarbij uigegaan wordt van de behoefte van de cliënt.

Separaties

Jaarlijks vinden er 18.000 separaties van psychiatrische cliënten plaats in Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. En dat aantal stijgt. Het aantal cliënten in de curatieve GGZ is in 2009 met ca. 9% gestegen ten opzichte van 2008. In de langdurige GGZ stijgt het aantal cliënten in 2011 met ca. 10% ten opzichte van 2010.

Deze 18.000 separaties kosten in totaal per jaar zo’n 67 miljoen euro. Door het aantal separaties te verminderen en de separaties die toch plaatsvinden te verkorten, hopen Philips en GGzE de kosten hiervoor flink omlaag te brengen. “We willen graag weten of separatieruimtes zoals we die vandaag de dag kennen op termijn volledig kunnen worden vervangen door Ambient Experience support ruimtes. Daarvoor is echter aanvullend onderzoek nodig,” aldus Werner Satter, General Manager Philips Ambient Experience.

Ziekenhuis

De ‘Ambient Experience support ruimte’ is nieuw in de geestelijke gezondheidszorg, maar wordt al in ziekenhuizen gebruikt om patiënten op hun gemak te stellen voor bijvoorbeeld een operatie of onderzoek. Dit wordt wereldwijd al in ruim 400 ziekenhuizen toegepast. Philips en GGzE hebben dit concept gezamenlijk getransformeerd tot een bruikbare versie voor de geestelijke gezondheidszorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Pierik

7 oktober 2012

De insteek dat het hierbij om kostenreductie zou gaan als leidend motief voor het terugdringen van D&D doet geen recht aan de ervaren traumatisering van het verblijf in seperatie. De insteek is en was toch niet uit oogpunt van kostenbeheersing maar een humaner alternatief voor eenzame opsluiting (maximale exclusie). Kostenbeheersing is secundair volgens mij. Los van bovenstaande ben ik erg onder de indruk van de gebruikte techniek, eigenlijk voor het eerst dat techniek geïntegreerd in de ruimte op deze wijze wordt toegepast, wel moeten we goed blijven kijken hoe de client deze omgeving opneemt in zijn waansysteem, psychose, omdat ook de mogelijkheid om je omgeving zelf te beïnvloede kan maken dat je dan die omgeving in een aantal gevallen de ervaren dimensies, lagen van realiteit ook de waan, psychotische beleving negatief kan beïnvloeden, ik hoop dat hier nog eens nader wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Op dit punt is er natuurlijk volop expirenced based kennis, collectieve ervaringskennis maar een evidenced based onderbouwing zou zeer welkom zijn op dit punt. Verder erg onder de indruk.


"Ervaringsdeskundigen die de ruimtes hebben uitgetest vertelden dat ze door dat gevoel van controle hun zelfrespect behielden en ze meer vertrouwen kregen in het vervolg van de behandeling. Omdat patiënten eerder rustig worden kan separatie worden voorkomen." Citaat uit artikel in de psy waar de insteek geen kostenreductie maar juist reductie van seperatie is (wat is het nou?)

http://www.psy.nl/meer-nieuws/dossier/Artikel/technische-snufjes-moeten-separatie-voorkomen/

Deze ervaringsdeskundigen waren vast niet psychotisch toen ze deze ruimte uittesten of onrustig omdat de communicatie met het team/behandelaar totaal niet loopt volgens afspraak. De onrust moet toch besproken worden doen we dat tussen de high tech?
Ik kan met mijn zoon ook geen goed gesprek voeren als hij op de playstation zit.
Controle, autonomie zeker erg belangrijk maar niet alleen binnen deze hightech afdeling maar binnen iedere cm op de afdeling tijdens het klninisch verblijf.

"En skypen met wie je wil", stelt je voor psychotisch en dan maar skypen met wie je wil met een druk op de knop en dan later de maatschappelijke schade weer zien in te halen.

Onder een crissis versta ik iets anders. Binnen een klinische opname wanneer het gaat om het voorkomen van seperatie zeker geen mogelijkheden meer om voor die cliënten rustig te skypen. Zorg gewoon dat de cliënt doordat de afdeling goed georganiseerd haar werk doet, zorgvuldig communiceerd dat de cliënt in veel gevallen niet onrustig wordt, we moeten echt aan de voorkant beginnen en niet aan de achterkant starten met high tech oplossingen die na grondige evalutatie zeker niet de oplossing blijken te zijn.
Tegen geinteresseerd en betrokken personeel dat de cliënt vanuit het contact tijdig bijstaat in oplopende spanningen zal pas echt lijden tot resultaat, toch ook het vakwerk van de verpleegkundige lijkt me.

Zouden de kosten die deze techniek met zich meebrengen niet voor het beter schoonmaken van deze afdeling kunnen worden gebruikt en extra personeel zodat cliënten de zorg krijgen die ze toebehoort.(in het geval als dit bedrag blijkbaar vrijgemaakt kan worden)
BV extra kracht voor tijdens de overdracht waarbij de cliënten doorgaans wel een uur alleen op de afdeling zonder toezicht verblijven!!! Wie signaleert dan wat?

Mijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp komt door dat ik over een periode van 10 jaar 10 tallen keer gesepareerd ben meestal in een psychotische toestand waarbij ik zelf een nieuw model mp3 speler door zijn nieuwe vorm niet meer kon herkennen en promt een onderdeel werd van mijn psychose met nare gevolgen vandaar.
Als ervaringswerker maak ik uiteraard gebruik van collectieve ervaringskennis, en niet alleen van mijn individuele mening. Aandacht voor Zelfcontrole? Geef de cliënten een IPAD waarop ze hun agenda kunnen voeren met en APP die ze begeleid tijdens de opname. medicatie info/afspraak behandelaar (zelf te plannen dan) etc dan zet je electronica in voor controle en zelfbehoud.

Als laaste "ze meer vertrouwen kregen in het vervolg van de behandeling" cliënten krijgen meer vertouwen in de behandeling als het contact met de behandelaar zorgvuldig verloopt en de behandelaar een basis van vertrouwen creert door bv op de afgesproken tijd op de afdeling te verschijnen en als dit niet lukt aan te geven waarom niet.(desnoods met een excuus normaal toch) Behandelaar die in samenspraak met de cliënt het behandelplan opstelt, en vervolgens een systeem binnen de GGZ dat de cliënt de mogelijkheid geeft om te kiezen, ook minder goede maar eigen keuzes die later erg waardevol kunnen zijn voor het herstelproces. verpleegkundigen die doen wat ze zeggen, en zeggen wat ze doen lijkt popolair maar maakt dat de cliënt vertrouwen opbouwt daarin kan het plantree concept uitstekend in bijdragen. Het engagement model trouwens ook. Maar omdat je vertrouwen krijgt in de behandeling omdat je zelf
de knoppen mag bedienen, zal ook uit een gevalideerd onderzoek niet blijken.

Het zou me veel waard zijn als men gewoon toegeeft dat het ook wel erg leuk speeltje is al die high tech dat vindt ik ook maar het lijden dat samenhangt met het eigen lijden in combinatie met de maximale exclusie uit de maatschappij (eenzame seperatie)
maakt het zo onverteerbaar dat we dit soort snelle oplossing vervangen door het menselijke contact door de professional die op passende wijze het contact met de cliënt aangaat. Het juiste contact heeft tijdens mijn opname mij erdoor geholpen en ben ze daar nog steeds dankbaar voor.

Lankamp

6 november 2012

Bij GGz-instelling ProPersona werken ze ook al met een ander soort separeerruimte, een meer cliëntvriendelijke en grotere ruimte dan de separeercel. Ook is er een verpleegkundige tijdens de separeerperiode in die ruimte aanwezig. Deze nieuwe manier wordt als positief, zover je over positief kunt spreken bij separeren, ervaren.
Twee jaar geleden is naar aanleiding van dit thema door ProPersona in Ede een symposium georganiseerd "Dwang en Drang". In 2013 komt er een tweede symposium over het terugdringen en omgaan met agressief gedrag in de GGz.

Top