ACTUEEL

Friese instellingen willen ouderenzorg verbeteren

Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en de nieuwe fusieorganisatie Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana onderzoeken de mogelijkheden tot intensieve samenwerking. Zij willen nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en om de kwaliteit en doelmatigheid van de ouderenzorg in Friesland te verbeteren.

De drie instellingen en hun dochterondernemingen willen hun zelfstandige positie en autonomie hierbij behouden. Of en hoe de samenwerking vorm krijgt, verwachten de partijen voor het einde van 2012 duidelijk te hebben op basis van de resultaten van een gezamenlijk onderzoek.

Ketenzorg

De drie partijen willen zorgprocessen beter op elkaar laten aansluiten en nieuwe vormen van ketenzorg ontwikkelen in Friesland. Oudere patiënten moet zo hoogwaardige zorg dichter bij huis krijgen. Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana vinden dit belangrijk met het oog op de vergrijzing. “In de toekomst zullen ouderen die een beroep doen op zorg meer dan nu het geval is thuis worden opgevangen. De opvang van met name kwetsbare ouderen vraagt goede voorzieningen in dorp en buurt en nauwe samenwerking tussen thuiszorg, huisarts, andere eerstelijnsvoorzieningen en het ziekenhuis”, melden de organisaties in een persverklaring.

De Kwadrantgroep biedt onder meer ouderenzorg (thuis en intramuraal), huishoudelijke hulp, ggz, hulpmiddelen en maaltijden. De Antonius Zorggroep biedt onder meer ziekenhuiszorg op de locaties Sneek en Emmeloord (Noordoostpolder) en thuiszorg in de regio Zuidwest Friesland. De nieuwe fusieorganisatie van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana combineert ziekenhuiszorg op de locaties Drachten en Dokkum met ouderenzorg (thuis en intramuraal) in Noordoost Friesland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top