ACTUEEL

Nederlanders kritisch over marktwerking in zorg

De marktwerking in de zorg is doorgeschoten vindt een meerderheid van de verzekerden (63 procent). Zij willen dat de overheid weer een meer sturende rol krijgt. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

Vergeleken met 2011 staan verzekerden aanmerkelijk kritischer tegenover marktwerking in de zorg. Het aantal mensen dat een negatieve dan wel zeer negatieve houding tegenover marktwerking in de zorg heeft, is gestegen van 38 procent in 2011 naar 47 procent in 2012. Hoe ouder en hoger opgeleid, des te negatiever men is over de marktwerking in de zorg.

Stijging premie

Meer dan driekwart van de verzekerden (76 procent) verwacht een stijging van meer dan 10 procent van de premie voor de zorgverzekering. Dit is veel meer dan de voorgaande jaren: in 2011 was dit nog 60 procent. Een meerderheid (56 procent) noemt de vergrijzing van de bevolking de belangrijkste oorzaak hiervoor. Politieke beslissingen en te veel bureaucratie worden ook als oorzaken van de verwachte premiestijgingen genoemd. Slechts een kwart van de ondervraagden (24 procent) noemt het inefficiënt werken door zorgverleners als mogelijke oorzaak van een premiestijging.

Het onderzoek Monitor Marktwerking Zorg 2012 is een kwantitatieve monitor onder 1500 consumenten naar ontwikkelingen in de zorg- en zorgverzekeringsmarkt en wordt jaarlijks uitgevoerd door Intomart GfK.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Steven Weijenborg

24 oktober 2012

Bijna de helft van de Nederlanders staat kritischer tegenover marktwerking in de zorg dan vorig jaar. Dat mag, al ben ik het niet eens met die kriticasters. Ook is mogelijk dat 76% van de verzekerden denkt dat de premie voor de zorgverzekering met meer dan 10% stijgt in het komende jaar. Niet erg waarschijnlijk overigens.

Maar toenemend vraag ik me af of ik nog wel zoveel waarde aan die 'meningen' moet hechten als ik lees dat 56% van de bevolking denkt dat de vergrijzing de belangrijkste oorzaak van de zorgpremiestijging is. Immers, het Centraal Planbureau heeft al lang geleden berekend dat de vergrijzing jaarlijks maar tot 0,4% kostenstijging leidt in de curatieve zorg. Dat is over de periode 2001-10 'slechts' 10% van de totale kostenstijging.
Jammer dat veel mensen vooral meningen hebben.

Top