ACTUEEL

NVZD ziet loongebouw in zorg instorten

NVZD ziet loongebouw in zorg instorten

De vereniging van zorgbestuurders NVZD is verontrust over de plannen om de inkomens van zorgbestuurders dwingend te reguleren, inclusief salarissen die ver onder de maximumnorm liggen. Met een wettelijke normering van bestuurdersinkomens vanaf 70 duizend euro ziet de NVZD het hele loongebouw in de zorg onder druk komen.

De Eerste Kamer buigt zich op 30 oktober over de Wet inzake de normering van bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipubliek sector (WNT). De NVZD heeft bij herhaling geageerd tegen een verplichte wettelijke normering. Volgens de NVZD is deze onnodig, aangezien de meerderheid van de bestuurders zich inmiddels houdt aan de branche-eigen beloningscode voor bestuurders in de zorg (BBZ), die de NVZD en de vereniging van toezichthouders NVTZ hebben opgesteld.

Niet houdbaar

Daarnaast is een wettelijke normering met bijhorende salarisschalen volgens de NVZD strijdig met het privaatrechtelijke karakter van zorginstellingen. Daarmee zijn de plannen voor normering, zoals die door de Tweede kamer zijn aangenomen, juridisch niet houdbaar, aldus de NVZD.

Aanscherping

De NVZD maakt zich bovendien grote zorgen over de praktische uitwerking van WNT. Deze zal volgens de WNT een veel grotere reikwijdte krijgen dan alleen de topinkomens. Mogelijk worden straks al bestuurdersinkomens vanaf 60 tot 70 duizend euro door het ministerie van VWS geregeld. “Als deze aanscherping van de normering ook in de lagere categorieën van het inkomensgebouw wordt toegepast raakt de relatie met de cao’s volledig zoek”, aldus de NVZD in een brief aan de Eerste Kamer. “In de praktijk kan het echelon onder de bestuurder een beter arbeidsvoorwaardenpakket hebben dan de bestuurder.”  

Matiging

De NVZD onderstreept voorstander te zijn van matiging van topinkomens. Om die reden dringt de NVZD er bij de Eerste Kamer er op aan om een inkomensregeling te treffen, die de eigen beloningscode een steviger verankering geeft, maar tezelfdertijd recht doet aan het private karakter van zorginstellingen. De NVZD wil eerst de uitkomst van de behandeling van de WNT afwachten, maar sluit juridische stappen niet uit als de senaat de huidige plannen voor normering ongewijzigd overneemt.

NVZD-voorzitter Ruud Lapré licht de zorgen van de NVZD toe: 

 

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 oktober 2012

Als het gehele loongebouw onder druk komt te staan dan zorgt de WNT dus voor een flinke besparing!

In de praktijk loopt het voor de bestaande contracten niet zo'n vaart. Maar op de lange termijn zal het lagere inkomen van de bestuurder wel een drukkend effect hebben op het loongebouw. Hoewel ik daar zelf waarschijnlijk de consequenties van zal ondervinden, ben ik hier toch voor. De huidige top-salarissen zijn niet te verantwoorden in een tijd waarin er vanwege financiële tekorten, steeds meer zorg zal worden onthouden van mensen die het echt nodig hebben.

Ik ben nooit in de zorg gaan werken voor het inkomen, maar ik moet nu vaststellen dat ik meer verdien dan mijn collega's met vergelijkbare functies in andere sectoren. Daar kun je trots op zijn, maar ik schaam mij er ook voor.

Anoniem

24 oktober 2012

Hier is een wet die vrijwel de gehele PvdA achterban steunt. De PvdA Eerste Kamer leden op het vlak van zorg hebben echter vanwege hun relatie met zorgbestuurders alle schijn tegen. Als de PvdA deze wet (mede) tegenhoudt, dan is mijn vertrouwen in bestuurlijk Nederland tot een nieuw dieptepunt gedaald. Dus wat mij betreft laat de Eerste kamer het op een juridisch proces aankomen, gewoon om haar eigen geloofwaardigheid te behouden.

Anoniem

24 oktober 2012

Slechts enkele decennia geleden waren dit soort functies onbetaald. Bestuurslid van ziekenhuis of school deed men uit plichtsbesef en vrijwillig. Nu hoeven we niet terug naar die tijd. Maar de huidige topsalarissen zijn niet te verantwoorden en diefstal van de maatschappij. Waar is het plichtsbesef en de moraal gebleven? Laat topbestuurders een voorbeeld nemen aan de generatie voor hun, die veel voor elkaar heeft gekregen door belangeloze inzet.

Anoniem

25 oktober 2012

In de zorg liggen de salarissen te hoog, dat blijkt ook uit de aantrekkingskracht die de zorg heeft op managers uit andere sectoren, terwijl slechts weinigen de zorg verruilen voor een andere sector. Het mag dus wel een onsje minder op twee voorwaarden: een overgangsregime (ik heb ook een hypotheek), en de verlaging moet voor iedereen gelden. Ik werk hard en verricht goed werk en ik wil dat ik daarvoor tenminste een gelijkwaardig inkomen ontvang als mede bestuurders.

Steven Wickel

25 oktober 2012

Volgens mij lopen bemoeizucht en marktwerking nu door elkaar heen.
Ik vind het te makkelijk om iemand anders zijn salaris te bekritiseren. @ Anoniem,Het zou maar over uw loon gaan dat een maximum kent.
Hoe lachen vind je dat?

Kars Sterenborg

25 oktober 2012

Een beetje minder mag, de excessen moeten er uit, maar... laten we niet vergeten de marktconformiteit met het bedrijfsleven uit het oog te verliezen. Voor het jaar 2000 konden we niet de beste bestuurders krijgen omdat de zorg voor hen onvoldoende aantrekkelijk was. En pas nou op dat het niet weer te laag wordt, anders krijgen we hetzelfde als in de 2e kamer, daar zitten ook niet altijd de beste beleidsmakers, en ja, dat heeft ook te maken met de salarissen die een kamerlid krijgt.

Anoniem

25 oktober 2012

De NVZD heeft helemaal gelijk als ze zeggen dat het raar is om de inkomens van private instellingen per wet te regelen. Daar is één heel simpele en doeltreffende oplossing voor; iedereen die in de zorg werkt (immers allen op arbeidsovereenkomst) onder dezelfde CAO. Pas dan kan je het met recht hebben over een loongebouw in de zorg. Want de kop van dit artikel is natuurlijk uiterst misleiden; het loongebouw in de zorg staat al jaren onder druk: omdat niet alle functionarissen in dat loongebouw 'zitten'. Het gaat ook niet alleen om de hoogte van de inkomens van de top, het gaat (ook) om de verhouding met de rest van de organisatie. En die is heel krom. Keep it simple; iedereen in de zorg onder de CAO!

Anoniem

25 oktober 2012

Reactie op: Enkele decennia geleden? Toen zag de maatschappij er wel iets anders uit, was de dokter de baas en zorgde de hoofdzuster voor de controle op strak opgemaakte bedden...
Tegenwoordig wordt er iets anders gewerkt, moeten ziekenhuizen heel veel informatie afdragen, is de financiering iets ingewikkelder geworden en is mede daardoor de administratieve rompslomp aanzienlijk. Dat kan een vrijwillige notabele uit het dorp er echt niet even als vrijwiliiger bijdoen!

Sinel

25 oktober 2012

Ruim 27 jaar ben ik bestuurder geweest met nog 5 anderen van het verzorgingshuis Libermannhof in Gennep zonder enige vergoeding dan een jaarlijks dineetje.met veel zorg en vaak mede uitvoerend.Het was mij een eer. en dsat de mensen die het werk deden ook het geld verdienden sprak vanzelf.

Meinsma

26 oktober 2012

Eindelijk actie in de wildgroei in de topinkomens in de zorg.
De verschillen zijn veel te groot geworden en het is niet te verkopen dat zorgverleners steeds lager ingeschaald worden terwijl de top steeds verder groeit. Ook het tijdelijk maken van de kontrakten in de zorg voor zorgverleners is zeer ongewenst omdat continuiteit juist bij die groep heel belangrijk is. Daar mag niet op bezuinigd worden en het levert alleen maar een slechtere kwaliteit op en uiteindelijk hogere kosten. Met lagere topinkomens selecteer je vanzelf de mensen met een zorghart weer uit die betrokken zijn.

Harmen Timmerman.

27 oktober 2012

Prima toch dat eindelijk deze legale diefstal wordt aan gepakt! Dan kun je wel zeggen zoals vele anoniemen dat er veel is veranderd in 27 jaar, wat overigens waar is. Maar waar is het maatschappelijk verantwoordingsbesef. Waarom moeten anderen steeds inleveren en minder terwijl dit soort graaiers maar blijven graaien? Moet er dan alleen ten koste van anderen worden gegraaid? En dan nog wat, durven de anoniemen niet gewoon met naam te reageren. Of schaam je je voor je eigen standpunt?

Anoniem

28 oktober 2012

@11: uw reactie is op zijn zachtst gezegd nogal ongenuanceerd. Blijkbaar speelt bij u een forse dosis frustratie, gevoed door een behoorlijke jaloezie. Wat bedoelt u precies met 'anderen steeds inleveren'? En wie zijn volgens u nu precies 'de graaiers'? En wat graaien ze nu precies? Dit soort retoriek draagt niet bij aan een zinvolle discussie. Net zo min overigens wanneer anderen roepen dat het 'vroeger allemaal beter was'.

Steven Wickel

28 oktober 2012

@ #12 precies! Bestuurders klagen over het algemeen niet zo...ze stappen gewoon op.

Met de fusies verdwijnen er ook RvB posities en komt er geld vrij/terug in de instelling. Daar hoor /lees ik niks over.

Vanaf 1 december komt er een accreditatie plan voor bestuurders in de zorg. Wordt het allemaal net zo transparant als bij artsen en verpleegkundige.
Happy?

Anoniem

14 november 2012

@12

Misschien kan het zo zijn dat de bestuurders in de zorg zichzelf de afgelopen jaren sociaal, vakbekwaam hebben bewezen tegenover de publieke opinie, maar mijn visie op de publieke opinie duidt iets heel anders. mischien veroorzaakt door:

Jaren lang bovengemiddelde loonstijging tegenover loonoffers van de mensen die op de werkvloerstaan.
Extremen waarbij zorgbestuurders nog het spaargeld van jonge patientjes verkwanselden ed.
Gouden ontslagpremies met pensioenaanvullingen ed tegenover gewoon de kantonrechtersformule (als je die mazzel al hebt)

??

Ik werk niet in de zorg, maar kom wel bv. bij mijn omaatje wekelijks op bezoek in het verzorgingstehuis.
Ik heb diep respect voor de mensen die daar werken en ik denk dat de publieke opinie ook wel aardig die kant op wijst.

Iedereen zal in de huidige "crisis" in moeten leveren, linksom of rechtsom, komt er zo'n pedante meneer vertellen dat hij (NVZD) juridische stappen gaat nemen, omdat dan zogenaamd het hele loonhuis in de zorg onder druk komt staan zodra er aan de beloning van het bestuur wordt getornd. Mischien dat de meneer (NVZD) iets verder moet kijken dan zijn eigen inkomen en zich moet realiseren dat zijn functie minder beloond wordt, ipv de hele zorg. Het is een goedkoop excuus om zijn eigen beloning veilig te stellen.

Van Dijk

10 januari 2013

Ga je schamen, NVZD. Wat moet iemand nu met 4 ton per jaar? 40 mile per maand voor een 3 daagse werkweek? mensen liggen in hun eigen poepluiers, en maar graaien! wordt eens wakker!

Wullink

19 januari 2013

Een goede zaak dat er eindelijk eens wat aan de scheefgroei met betrekking tot inkomens in de zorg wordt gedaan. De kwaliteit van de managers in de zorg is abominabel en zijn hun inkomen niet waard. Zij weten weinig over het inhoudelijk functioneren van hun organisaties en hun medewerkers, vinden dit ook niet belangrijk. Want een ziekenhuis besturen of een koekjesfabriek is voor hen hetzelfde. Dit komt ook ieder jaar weer duidelijk naar voren in de interne onderzoeken van onder andere het ziekenhuis waar ik werk (medewerkers waarderen het functioneren van hun managers veelal als onvoldoende of matig). In de jaren 70 en 80 kwamen veel bestuurders nog uit de eigen organisaties (hadden ook veel meer binding met de zorg en hun medewerkers). Nu zien zei veel meer hun gelijke met de 'captain of industries'. Het zal een goede zaak zijn als er weer bestuurders komen die het belang van hun organisatie boven hun eigen belang (en inkomen) stellen en dan mogen zij best een goed salaris verdienen.

Top