ACTUEEL

EPD toch in aantocht

Wie dat wil, krijgt vanaf 1 januari een eigen Elektronisch Patiëntdossier (EPD). De campagne die Nederlanders hiermee moet laten instemmen, begint op 5 november.

Privacy

Vorig jaar blokkeerde de Eerste Kamer het EPD nog omdat de privacy in het geding zou zijn, zo meldt de Volkskrant donderdag. Zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn het vrijwel eens over een alternatief.

Bezwaar

In het oorspronkelijke systeem zou iedereen automatisch worden opgenomen, tenzij hij of zij bezwaar maakte. In het nieuwe EPD-systeem komen alleen degenen die uitdrukkelijk toestemming geven. Binnenkort tekenen de organisaties hierover afspraken. Gegevens van mensen die niet expliciet toestemming geven, kunnen vanaf 1 januari niet meer worden gedeeld door zorgverleners.

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 oktober 2012

Het is nu wachten op de eerste groep mensen die zich niet inschrijft bij het EPD en daardoor in de problemen komen. De communicatie over mijn medische gegevens tussen allerlei zorgverleners is zeer belangrijk. Zeker als ik met spoed bewusteloos naar een ziekenhuis wordt gebracht, hoop ik dat ze al mijn allergiën en andere relevante gegevens kunnen zien. Maarja de politiek durfde niet te kiezen om het opt-out systeem te hanteren. Deze zelfde politiek zal worden aangevallen als een groep patiënten overlijdt door deze keuze.

ANH Jansen

25 oktober 2012

Ook als je bewusteloos een ziekenhuis binnenkomt zal een arts niet zonder meer af kunnen gaan van het EPD; gezien de opzet is het niet zeker of de data in dat EPD wel kompleet zijn en op orde. Er blijft een onzekerheidsfactor.

Het model LSP/EPD dat nu wordt doorgedrukt door de koepels van LHV, KNMP en NPCF, allen flink betaald door de Overheid, biedt dan ook pseudo veiligheid.

De arts zal overwegen tot stabilisatie over te gaan en bij terugkeren van het bewustzijn van de betrokken patient eerst vragen of de informatie volledig en juist is alvorens tot verdere ingrepen over te gaan.

De bewusteloze die met zijn papieren dossier, door hem ondertekent op volledigheid, wordt binnengebracht is zekerder van zijn zorgvoorziening. Nummer wel de pagina's opdat duidelijk is hoeveel pagina's het zouden moeten zijn en welke versie update.

Denk alleen al aan het off label gebruik van geneesmiddelen. Afwijkend gebruik dan in het systeem staat vermeld is een ander probleem.

Is de persoon wel de persoon in het EPD het laatste probleem. Zonder papieren/ID bewijs met foto van recente datum weet ook de beste dokter niet welk EPD hoort bij de bewusteloze patient. BSN en zorgverzekaarsnummer zijn nodig om toegang te krijgen tot de dossiers.

Enige oplossing voor een sluitend systeem is het model van Kaiser Permanente of het model in een NHS systeem; je moet je verplicht aanmelden met alle data in het ICT netwerk. Je krijgt geen ziektekostenpolis bij Kaiser Permanente als je niet instemt met insluiting op het ICT platform met al je gegevens. Als KP deelnemer heb je wel toegang tot al je data, gewoon vanaf je eigen PC of smartphone. Zo hoort het. Het dossier is immers van de patient.

Dat is bij het model van Nederland niet zo.

EPD''s zijn dan ook in werking in de scandinavische landen, geen concurrentie, en bij Kaiser Permanente; de enige HMO ter wereld. Maar ook daar vraagt de arts/zorgverlener eerst of het dossier klopt met de persoon tegenover/naast zich.

KP heeft enige tientallen miljarden dollars geïnvesteerd in haar ICT platform. Een eerste model werd terzijde gelegd. Verlies genomen. Vervolgens een tweede platform ontwikkeld. Zeer complexe materie.
Financiering bij KP is simpel: gewoon doorrekenen in de premie.

Dat is in Nederland niet geregeld. Verzekeraars wentelen de kosten af op de zorgverleners. Van de NMa mogen er geen concurrentie verminderende prijsafspraken worden gemaakt. Dan krijg je dit soort initiatieven.

Apotheekhoudenden mogen het financieren met 1 cent per wmg regel. De rest moeten zij maar uit de 'markt' halen. Zonder LSP/EPD aansluiting geen contract. Zo is het immers ook nog een keer. De Overheid houdt zich er buiten, want de Eerste Kamer heeft het toch afgeblazen?

En Pharmapartners lukt het nog steeds niet om een werkend LSP/EPD platform in de lucht te krijgen en te houden. Nog 2 maanden te gaan.

Bel even naar Kaiser Permanente voor de oplossing zou ik zeggen.

Dat achter de schermen ZN en VWS enorm veel druk hebben uitgeoefend is een publiek geheim: het model van Nederland is dan ook vooral bedoeld voor de dataming door overheidsinstelingen; alle economische data kunnen nu dagelijks worden bijgehouden. Budgetoverschrijdingen kunnen zo worden voorkomen door tijdige bijsturing.

EPD; Economische Productie Data. Dat is het in essentie. Zolang de patient zelf niet bij zijn eigen dossiers kan heeft het hele EPD niets te maken met de 'patient'.

Mr. R. M. Dalmijn

25 oktober 2012

Zeer gewaardeerde forum bezoekers,

In het kader van een dissertatie heb ik mij 3 jaar geleden uitgebreid georiënteerd op het " EPD in eigen beheer" . En dan met name de vraag aan collegae of zij bereid zijn medische gegevens binnen het electromagnetische domein van zorgvrager te brengen. De resultaten waren bemoedigend. De angstige en visieloze houding van vrijwel de gehele Senaat heeft ons deze kwaliteitsimpuls onthouden. Jammer. Inmiddels is het geloof ik door een ieder geaccepteerd dat een EPD de kwaliteit van zorg en de veiligheid ervan bevordert. Grote gemiste kans door politici die de mond vol van Europa hebben maar zelf niet verder dan een beperkte regio kijken.

Anoniem

26 oktober 2012

De zorgvrager "krijgt vanaf 1 januari een eigen Elektronisch Patiëntdossier (EPD)". Spijtig dat Skipr niet de moeite heeft genomen om even de juiste woorden te kiezen en juiste informatie te delen. Inzage in de Huisarts WaarneemGegevens is niks meer dan dat een behandelaar inzage kan krijgen in de professionele samenvatting van het patiëntendossier in het Huisarts Informatiesysteem indien hiertoe noodzaak

Vernhout

29 oktober 2012

Ik verwacht dat deze keuze het EPD een stap dichterbij brengt. Als de eerste schapen over de dam zijn, verdwijnt mogelijk de koudwatervrees van de andere. In het dagelijks leven zijn er ook genoeg mensen die via een 'bonuskaart' van een winkel bereid zijn hun aankoopgedrag met die winkelier te delen, tegen een korting op producten. En dat is wel de crux: de klant moet een directe meerwaarde ervaren, door bijvoorbeeld in te kunnen zien wat er over hem/haar wordt geschreven en met wie die informatie wordt gedeeld. Nog beter: zelf expliciet kunnen aangeven wie wel en wie niet inzage mag hebben. In dat geval meld ik me direct aan.

Top