ACTUEEL

ActiZ mist visie op ouderenzorg in regeerakkoord

Zorgondernemersorganisatie ActiZ vindt het een goede zaak dat het kabinet Rutte bruggen slaat in de ouderenzorg, maar is kritisch over de uitvoering ervan. Er ontbreekt volgens ActiZ een integrale visie.

Aan de ene kant wordt er werk gemaakt van de extramuralisering in de ouderenzorg, terwijl anderzijds de huishoudelijke hulp de facto afgeschaft wordt. Ook komt er geld vrij voor extra wijkverpleegkundigen voor de aanpak van zorg dichtbij, terwijl er ook een voorstel ligt voor de landelijke aanpak van langdurige zorg. Dit zijn volgens ActiZ tegenstrijdige voorstellen; er kan beter ingezet worden op maatwerk.

Aanpak

Fundamentele keuzes door de overheid voor de toekomst van de langdurige zorg zijn volgens ActiZ nodig. “Daar geeft het Regeerakkoord Rutte II gehoor aan: het maakt geen halfslachtige compromissen en gebruikt geen kaasschaafmethodes, maar heldere keuzes. ActiZ staat achter het feit dat deze keuze wordt gemaakt, maar niet achter de aanpak die de overheid kiest.”

Bezuiniging

Het regeerakkoord stelt een bezuiniging van  vijf miljard euro voor de zorg voor, waarvan 2,4 miljard op de ouderenzorg. ActiZ stelt dat door deze bezuiniging de kwaliteit van zorg achteruit zal gaan. In het onlangs gepubliceerde Deltaplan ouderenzorg stelde de organisatie nog een bezuiniging van 1,2 miljard euro voor.  Deze bezuinigingen kunnen volgens ActiZ leiden tot het verlies van ‘tienduizenden banen’.

Onlangs deed directeur Aad Koster van ActiZ in een interview met Skipr een oproep om de AWBZ aan te pakken en een directe relatie tussen cliënt en zorgaanbieder de basis te maken van de ouderenzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top