ACTUEEL

Zorgverzekeraars kritisch over regeerakkoord

De zorgverzekeraars zijn op enkele punten zeer kritisch over de plannen die VVD en PvdA hebben afgesproken in het maandag gepresenteerde regeerakkoord. De pijnpunten zitten vooral bij het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en bij de ouderenzorg, zo liet koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dinsdag weten.

Naast de nieuwe manier om de zorgpremie vast te stellen, willen VVD en PvdA ook dat mensen de basiszorg voortaan alleen vergoed krijgen als de verzekeraar een contract heeft met de aanbieder daarvan (natura). Nu kunnen patiënten ook nog zorg krijgen bij aanbieders waarmee geen contract is en dat geld eerst voorschieten en de rekening achteraf declareren (restitutie).

Strijdig

ZN denkt dat de plannen mogelijk strijdig zijn met het publiek-private karakter van het zorgstelsel en dat ze de concurrentie tussen de zorgverzekeraars beperken. De koepel weet niet of de maatregelen de Europeesrechtelijke toets doorstaan.

In het huidige stelsel concurreren verzekeraars met elkaar, onder meer via de premie en de samenstelling van het basispakket. Als het aan VVD en PvdA ligt, betalen mensen met een laag inkomen een lage premie en mensen met een hoog inkomen een hoge premie. De basisverzekering is verplicht.

Riskant

De zorgverzekeraars zijn ook niet blij met de beoogde hervorming van de AWBZ en ouderenzorg. De zorg voor ouderen in instellingen wordt volgens het akkoord overgeheveld naar een landelijke voorziening en de gewone verzorging van ouderen gaat naar de gemeenten. Dat betekent volgens ZN onder meer dat de zorg voor ouderen niet meer een verzekerd recht is maar een voorziening die gemeenten zelf moeten regelen. Dat is riskant volgens ZN. (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr. R. M. Dalmijn

30 oktober 2012

Ben zo benieuwd op welke wijze zorgassuradeuren vorm gaan geven aan de Restitutiepolis, wanneer dit alleen uit het aanvullende compartiment mogelijk is. Misschien is een grote multinational een te overwegen partner. Het alternatief is een premie per werkend duo inclusief AWBZ premie van 1200 euro per maand bij een ontbrekende vrije zorgverlener keuze , immers niet elke zorgverlener zal een contract krijgen en dat is met een verwoest art. 13 ZVw , een onbetaalbare keuze. Overigens valt dit alles in het niet bij de onfortuinlijke positie waarin ouderen, chronisch zieken en kwetsbare dementerenden gaan verkeren. Niet Liberaal en niet Sociaal. Jammer een zorgzaam Nederland verdwijnt achter een kille horizon.

Anoniem

31 oktober 2012

Het basisprincipe om de zorg zo efficiënt mogelijk in te kopen en daardoor concurrentie te laten plaatsvinden tussen zorgverzekeraars op basis van onder andere de hoogte van de premie gaat niet meer op. We gaan weer alles vanuit een centrale kas betalen en voor de verzekerde maakt het niet meer uit voor welke zorgverzekeraar er gekozen wordt. Terug naar jaren geleden......

Anoniem

31 oktober 2012

"In het huidige stelsel concurreren verzekeraars met elkaar, onder meer via de premie en de samenstelling van het basispakket."Dit is niet juist:de samenstelling van het basispakket wordt bepaald door de overheid en niet door zorgverzekeraars. De samenstelling van de aanvullende verzekering wordt wel bepaald door de zorgverze keraar.Die zijn erg verschillend qua samenstelling en qua premie.;

Frank Conijn

31 oktober 2012

Zoals wellicht al bekend pleit ik zelfs voor het geheel laten opgaan van de zorgverzekeraars in één, publieke zorgverzekeraar. De -- zwaarwegende, al zeg ik het zelf -- argumenten daarvoor staan beschreven op www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.php. Dus wat dat betreft ben ik het bepaald oneens met ZN.

Waar ik het echter wel met ze eens ben is dat het riskant is om de zorg voor ouderen van een verzekerd recht om te vormen tot een voorziening die gemeenten zelf moeten regelen. Het risico is dan levensgroot dat er aanmerkelijke verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten, wat onwenselijk is.

Ik pleit er ook voor om de gehele zorg te financieren vanuit één, all-in zorgverzekering. Voor de argumenten daarvoor verwijs ik gemakshalve en ter behoud van de leesbaarheid van deze pagina naar www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.php.

wansink

31 oktober 2012

Ik wil niet al te negatief zijn. Maar het volgende beeld dringt zich vooralsnog bij mij op.

Het kabinet Rutte II, dat binnenkort aantreedt, keert terug naar het aloude ziekenfonds - maar noemt dat beestje niet bij de naam.

Het bestraft werkende vrouwen, zzp-ers, ondernemers en welvarender medeburgers door extra kortingen te heffen en torenhoge zorgpremies te verlangen van iedereen die niet tot de sociaal-economisch zwakken in de samenleving wordt gerekend.

Deze laatste groep komt er met een geschatte maandelijkse zorgpremie van rond de 20 euro goed vanaf, terwijl is aangetoond dat zij tot de grootverbruikers in de zorg horen.

In overdrachtelijke zin gesteld, betekent dit: Wie een beetje geld heeft, betaalt 10 straks biertjes voor de anderen en mag blij zijn als hij zelf ook 1 biertje krijgt.

Deze nivelleringstendens wordt verkocht onder het mom van solidariteit.

Geen prettig vooruitzicht voor werkende vrouwen.

Hen rest mantelzorg (want het verzorgingshuis voor zzp 1-4 verdwijnt), het huishouden, de schoonmaak, de opvoeding en opvang van de kinderen.

Voor buitenshuis werken is geen tijd meer.

Conclusie? De VVD is gezwicht voor de PvdA, zeker in de zorg.

Jaspers

1 november 2012

Het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie, is geen premie maar gewoon een belasting.

Noem het dan ook zo!

(Je komt hiermee al bijna op het vaker gepropageerd twee-belastingschijven systeem van 37 en 49%.)

Top