ACTUEEL

Oppositie uit felle kritiek op akkoord in debat

In de Tweede Kamer is forse kritiek op het regeerakkoord van VVD en PvdA. Volgens PVV, SP, CDA en D66 zijn hardwerkende Nederlanders de dupe van de plannen. Met name de inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt volgens hen voor dramatische gevolgen. Dat bleek woensdag tijdens het eerste deel van het debat over de kabinetsformatie en het regeerakkoord.

SP voorman Emile Roemer wil niet dat er een plafond komt waardoor vooral de zorgpremie voor de inkomensgroepen tussen 30.000 en 70.000 euro snel gaat stijgen, terwijl boven dat laatste bedrag er niets meer bijkomt. De topinkomens worden naar zijn mening beschermd. Hij is tegen een plafond "zodat miljonairs worden vrijgespeeld". PVV-leider Geert Wilders en CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma verwijten de VVD dat de partij meewerkt aan "een grotere nivellering dan onder Joop den Uyl".

Meerderheid

Rutte en Samsom beloofden dat ze bij de uitwerking van de plannen zullen luisteren naar opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Van het intrekken van het plan voor inkomensafhankelijke zorgpremies, zoals D66 vroeg, kan volgens hen echter geen sprake zijn. D66-leider Alexander Pechtold voorspelde dat er voor het plan te weinig steun zal zijn in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben.

Draagvlak

SP en D66 hebben al aangekondigd in de Senaat tegen te zullen stemmen. Steun van het CDA is evenmin te verwachten. Het nieuwe kabinet moet dan draagvlak zoeken bij partijen als de ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top