ACTUEEL

OZG voegt ziekenhuizen samen in Scheemda

OZG voegt ziekenhuizen samen in Scheemda

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft Scheemda West gekozen als locatie om een nieuw regionaal ziekenhuis te bouwen. Het ziekenhuis sluit de huidige locaties OZG in Delfzijl en Winschoten zodra het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt.

Kwaliteitseisen zorg

De Ommelander Ziekenhuis Groep zegt na goed overleg met de Provincie Groningen, UMCG en Menzis tot dit besluit te zijn gekomen. De OZG werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Menzis aan het blijvend beschikbaar houden van de zorg in Noord- en Oost-Groningen. Door vergrijzing en bevolkingskrimp in de regio en toenemende kwaliteitseisen is het volgens het ziekenhuis niet mogelijk de twee huidige locaties open te houden. De ziekenhuiszorg moet met de demografische ontwikkelingen mee veranderen om kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen in de toekomst beschikbaar te houden, stelt het ziekenhuis.

Ziekenhuiszorg bundelen

Een onderzoek door KPMG Plexus in opdracht van OZG en Menzis naar de toekomst van de ziekenhuiszorg in deze regio wijst uit dat dit alleen mogelijk is als de zorg anders georganiseerd wordt en de ziekenhuiszorg wordt gebundeld in één regionaal ziekenhuis. Door de veranderende zorgvraag en de steeds strengere kwaliteitseisen krijgen de medisch specialisten van de OZG in de toekomst onvoldoende patiënten te behandelen om aan de geldende kwaliteitseisen en volumenormen te voldoen. Bij onveranderd beleid kan dit ertoe leiden dat onderdelen van de zorg niet meer mogen worden aangeboden.

Samenwerking met UMCG

Uit het onderzoek van KPMG blijkt ook dat de OZG een sterke partner nodig heeft om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen. Dit geldt met name voor kwaliteitseisen die gesteld worden aan de Intensive Care en Acute zorg. Om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te waarborgen gaat de OZG een intensievere samenwerking aan met het UMCG. De komende maanden wordt deze samenwerking zowel medisch inhoudelijk als bedrijfsmatig verder uitgebouwd en uitgewerkt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 november 2012

een voorbeeld voor Hoogeveen en Emmen, gewoon een nieuw regionaal ziekenhuis dus!!!

Top