ACTUEEL

Leeflang en Haak versterken toezicht CIZ

Het ministerie van VWS heeft Frederieke Leeflang en Marjan Haak per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

De uitbreiding van de raad van toezicht is tot stand gekomen op advies van het CIZ aan VWS. Hiermee zijn alle gewenste disciplines en op het gewenste niveau vertegenwoordigd. De raad van toezicht bestaat nu vijf personen: voorzitter Jos de Beer, Rudolf Bosveld, Hennie Wesseling, Marjan Haak en Frederieke Leeflang.

Het CIZ is de uitvoeringsorganisatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en beoordeelt of mensen recht hebben op deze publiek gefinancierde zorg. De indicatiestelling gebeurt op basis van de beleidsregels van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Frederieke Leeflang

Leeflang (43) is is voorzitter van de Raad van Bestuur van advocaten- en notarissenkantoor Boekel De Nerée in Amsterdam, waar zij sinds 2002 partner is. Leeflang werkt sinds 1994bij Boekel De Nerée met een korte onderbreking van ruim een jaar waarin zij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) juridisch ondersteunde. Frederieke is gespecialiseerd in Nederlands, Europees en Mededingingsrecht. In dit kader adviseert zij regelmatig zorginstellingen over de totstandkoming van strategische samenwerkingen met een focus op samenwerkingen tussen (academische) ziekenhuizen.

Frederieke is tevens bestuurslid bij de AMC-foundation, De Grote Onderneming, de Stichting Keurmerk Goede Doelen en de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht. Verder is zij lid van de raad van toezicht van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OZSG), een samenwerkingsverband van zes zelfstandige gymnasia. Ook bekleedt zij diverse docentschappen en is mentor van het Women Leadership Programme ten behoeve van de ontwikkeling en behoud van vrouwelijk talent in de advocatuur.

Marjan Haak-Grifioen

Haak-Griffioen (61) heeft een groot deel van haar leven gewerkt in het politieke veld. Zowel als Statenlid, wethouder in Woerden en De Bilt en tot voor kort als gedeputeerde in de Provincie Utrecht. Zorg en onderwijs kenmerken het werk van Marjan Haak. Zowel politiek als bestuurlijk komen deze onderwerpen terug. Zo is zij vice-voorzitter raad van toezicht van de openbare Onderwijsgroep Amersfoort en voorzitter van de raad van toezicht van Siriz, een hulpverleningsinstelling voor onbedoeld zwangere vrouwen.

In haar functie als gedeputeerde voor de ChristenUnie heeft zij onder meer gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdzorg, ook door die zorg te verbreden naar programma’s voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 november 2012

Wederom bestuurlijke/politieke kennis. Prima, maar CIZ is een uitvoerende organisatie met een technische opdracht: het zo goed en efficient mogelijk indiceren. Die kennis ontbreekt helaas.

Anoniem

15 november 2012

Het CIZ is een schimmige organisatie waar vele onderkoningen (indicatiestellers) werkzaam zijn die precies doen wat zij zelf willen. Dit met alle negatieve gevolgen voor cli├źnten die hier de dupe van zijn geworden.
Als erkende AWBZ organisatie moeten wij dealen met deze ambtelijke ingestelde werknemers die de functionele macht aan hun zijde weten. Werkprocedures worden niet nageleefd, uitvoeringsregels opgerekt, feiten worden genegeerd, een aanmeldfunctionaliteit dat op onderdelen niet werkt, etc.... Als bestuurder ben ik klaar met het CIZ. De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van cli├źnten is in het geding. De bezem door deze club halen luidt daarom mijn advies aan de nieuwe toezichthouders!

Top