ACTUEEL

Eerste bestuurders laten kunde toetsen

Eerste bestuurders laten kunde toetsen

De beroepsverenigingen voor zorgbestuurders NVZD en BCZN werken aan een Accreditatie Programma voor de zorgbestuurders. Hierin staan onder meer de rol en de normen van een goed bestuurder centraal, evenals hoe dit kan worden vastgelegd en getoetst. Op 28 november start een kopgroep van bestuurders die een jaar lang gemonitord wordt.

Ontwikkeling zorgbestuur

Op het BCZN-congres vrijdag 9 november presenteerde BCZN-bestuurslid Bart Bemelmans een conceptvoorstel. De bestuurders willen met het plan voldoen aan de maatschappelijke roep om transparanter te zijn. Zij ageren onder meer op de beeldvorming van bestuurders als ‘incompetente machtwellustige graaiers’. Verder is het een langgekoesterde wens van de beroepsgroep zich professioneel blijven ontwikkelen. De NVZD en BCZN werken het voorstel nader uit. Tijdens het NVZD-naajaarcongres op 28 november kunnen belangstellenden hierover informatie opvragen.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep kijkt tevens mee over de schouders van de kopgroep. In de klankbordgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van de NVTZ, NVZD, BCZN, VWS, Zorgverzekeraars, NPCF, ACTIZ, KNMG, VGN. BCZN en de NVZD zullen gezamelijk cursussen en congressen (reizen) initiëren. Op 22 maart 2013 tijdens de Schweizer Cursus van de BCZN komen de vervolgstappen over de accreditatie aan bod.

NVZD-voorzitter Ruud Lapré, die per 1 januari 2013 aftreedt, maakt zich al een poos hard voor de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 november 2012

Verplicht worden getest door de mensen die verantwoordelijk zijn voor mijn inkomensdaling? Ik dacht het niet.

Steven Wickel

16 november 2012

Ik zou het willen omdraaien. Eindelijk een systeem dat laat zien hoe hard we werken, maatschappelijk betrokken en (medisch) up-to-date zijn. Ik zie het als instrument dat vóór me werkt bij onderhandelingen.

Olaf Tan

16 november 2012

Blijkbaar zijn we in ons land nog lang niet visitatie- en accreditatiemoe. Toch een goed initiatief! En dat hoge bomen veel wind vangen, je het toch nooit goed doet en opportunisme alle betrokkenen niet vreemd is (geldt ook voor de vitters onder ons), dat weten we nou eenmaal. Als het het keuren van eigen vlees wordt (en dat mag), dan wel graag op zoek naar een betrouwbaar systeem van beoordelen.

Anoniem

16 november 2012

Wat een prima idee, als goed bestuurder heb je niets te vrezen en kun je trots op jezelf zijn.
Jammer dat er mensen zijn die alleen aan hun eigen persoonlijke belangen denken en in deze tijd van bezuining alleen aan hun eigen inkomsten. Volgens mij moet toch de patient en de kwaliteit van zorg centraal staan en niet de bestuurder. Als goed bestuurder wil ik dat mijn medewerkers ook voldoende kennis hebben met betrekking tot hun beroepsuitoefening, dan mogen zij dit toch ook van mij als bestuurder verwachten!

Anoniem

17 november 2012

Wil iemand eens duidelijk maken wat deze beroepsverenigingen, klankbordgroepen en de hele ridicule luxe er omheen kosten???
Niemand gelooft immers dat de ‘incompetente machtwellustige graaiers’ dit voor de verandering uit eigen goedgevulde zakken betalen.
Overhead is overal goed voor. Fijn eens duidelijk te zien hoe alle Prima Donna's ook nog in clubverband de zorggelden opsouperen.

Anoniem

18 november 2012

Prima dat er toetsing komt, dat branche zelf normen en vaardigheden formuleert, maar laat daadwerkelijke toetsing door mensen buiten de branche doen. En omdat zorg steeds meer een commerciele bedrijfstak wordt, neem mensen uit bedrijfsleven, maar sluit 'old boys netwerk' uit!

Wilders

18 november 2012

Aan anonieme reactie #5 De accreditatie brengt geen kosten met zich mee. De koffie thee en broodjes tijdens de bijeenkomsten worden door sponsors ter beschikking gesteld. Het gaat om zelfwerkzaamheid van de persoon die geaccrediteerd wil worden.

Anoniem

18 november 2012

Een fantastische eerste (1e) stap om niet alleen medewerkers maar ook bestuurders EN leidinggevenden(!) de maat te nemen. Het maakt niet uit als de slager zijn eigen vlees keurt zolang de uitkomsten van de accreditatie (kwaliteit in produkt en relatie) maar publiekelijk gemaakt worden al dan niet dmv "lekken". Hopelijk wordt hiermee de negatieve beeldvorming over De Zorg positiever van toon. De zorg is mensenwerk en bestuurders/leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid en plicht zorgvuldig met het aanbod van zorg en haar medewerkers om te gaan.
Het laatste woord is aan de consument die een beter oordeel kan vellen over het aanbod en keuzes kan maken al dan niet zorg elders af te nemen.

Anoniem

18 november 2012

Aan #7, Wilders, wie dat ook is...
Dit is nu precies wat bestuurders doen: ontkennen en de boel zó draaien dat ze het allemaal fantastisch doen en alles binnen de "regels" is! Kunnen ze dat niet zelf, dan hebben ze wel een heel leger aan onder andere dure communicatieadviseurs.

Het gaat niet om broodjes, koffie en thee, dat weet u vast heel goed.
Laten we daar dus eens aan voorbij gaan en de werkelijke kosten bekijken. Voorbereidingen door secretaresses, communicatieadviseurs en noem maar op. Eigen duurbetaalde tijd, totale reiskosten, z.g. onkosten, etc., de hele dikdoenerij waar bestuurders en kompanen zo goed in zijn. En de "...cursussen en congressen (reizen)"..., zoals genoemd - die kosten uiteraard ook allemaal niets of worden vast ook betaald door sponsoren c.q. charitatieve instellingen. Een soort van vreemde-vogelbescherming-organisaties voor zorgbestuurders...

Natúúrlijk zijn er hoge kosten verbonden aan al dit soort grappen en alles er omheen. Ook als er deels "geholpen" wordt door sponsoren zal er in alle gevallen sprake zijn van gebruik én misbruik van zorggelden. Is het niet linksom, dan wel rechtsom. Geld genoeg in zorgland :-(.

Top