ACTUEEL

Schippers niet verrast door kritiek op IGZ

Het is voor minister Edith Schippers van Volksgezondheid geen verrassing dat de organisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de schop moet. Volgens haar past deze analyse in het beeld dat eerder al door de Nationale Ombudsman en door de media werd geschetst.

Adequate toezichthouder

"Daar zit wel een rode draad in" zei Schippers maandag bij de presentatie van twee onderzoeken naar de inspectie. Ze wilde nog niet ingaan op de aanbevelingen van de onderzoekers. Schippers gaat eerst overleggen met de nieuwe inspecteur-generaal van de dienst om te kijken hoe de inspectie een moderne en adequate toezichthouder kan worden.

De rapporten bevatten "aantrekkelijke ideeën en aanknopingspunten" aldus Schippers. Zij noemde als voorbeeld de aanbeveling om de geneesmiddeleninspectie en de inspectie op medische hulpmiddelen af te splitsen van de huidige inspectie. "Daar gaan we goed naar kijken."

Nu echt aanpakken

Kamerleden van de PvdA, CDA en SP stellen in een reactie op de twee onderzoeken dat minister Schippers de IGZ "nu echt moet aanpakken".

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester denkt dat de tijd rijp is om de door de onderzoekers voorgestelde maatregelen door te voeren. Er komt een nieuwe inspecteur-generaal, die volgens Bouwmeester "echt een kei" is voor de organisatie, de minister vindt dat het beter moet en de Kamer zit er bovenop, aldus de PvdA-politica. Ook Renske Leijten van de SP vindt het tijd om door te pakken. Zij wil van de minister de toezegging dat ze aan de slag gaat met het verbeteren van de inspectie. ,,En ze heeft aan mij een goede om haar in de nek te hijgen'', aldus Leijten.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot reageerde via Twitter op de onderzoeken. "Eindelijk duidelijkheid over het functioneren van de IGZ. Nu aanpakken en verbeteren."

Zelf klachten afhandelen

Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt dat zorginstanties alles op alles moeten zetten om zelf klachten adequaat af te handelen. Ze moeten in de toekomst koste wat kost willen voorkomen dat klachten over hun functioneren bij de IGZ terechtkomen. Dat vindt "Het is wel belangrijk dat instanties zelf minder defensief reageren en dat ze elkaar niet gaan afdekken als er een fout gemaakt is", zei hij maandag.

Volgens Brenninkmeijer voelen mensen die klagen bij de IGZ zich vaak niet gehoord. "Ze krijgen te maken met een verschrikkelijke bureaucratie. Ze dienen een klacht in en horen er vervolgens erg lang niets meer over. Ze missen het gevoel van urgentie en het luisterend oor. Dat moet helemaal anders", vindt de ombudsman.

Menselijke maat

Alex Brenninkmeijer vindt het positief dat Winnie Sorgdrager en Koos van der Steenhoven in hun rapporten pleiten voor versterking van de rol van de IGZ. "Er staan veel concrete aanbevelingen in de rapporten. Dat kan heel wat opleveren", denkt hij. "Maar de inspectie moet wel oog houden voor de menselijke maat. Dit mag niet enkel leiden tot meer procedures, regels en bureaucratie. Klagende mensen moeten wel echt beter worden geholpen."

Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF, is blij met de aanbevelingen van voor de IGZ. "Mensen denken dat ze met hun klacht bij de inspectie terechtkunnen, maar die geeft vaak niet thuis. Via een meldpunt komen patiënten dan wel op de goede plek terecht", aldus Wind. Ze tekent er wel bij aan dat voorkomen altijd beter is dan genezen. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 november 2012

Ik denk dat de aanbevelingen niemand verrassen, maar ik denk ook dat niemand gelooft dat een aanpassinge in de organisatiestructuur iets gaat oplossen. Ook een onaangekondigde controle gaat weinig problemen oplossen.

Het IGZ wordt niet goed aangestuurd, en dan niet vanuit de top van het IGZ (die kan wel veel beter), maar vooral vanuit VWS zelf. Dat viel natuurlijk buiten de onderzoeksopdracht. Het vervangen/ontslaan van de top was gegeven de onderzoeksvraag waarschijnlijk het beste dat Zorgdrager kon adviseren.

DGo

20 november 2012

Waar wordt de Inspectie niet geprivatiseerd :)

Anoniem

20 november 2012

En waar is een van de hoofd verantwoordelijken die het 'suboptimaal' functioneren van de IGZ tot hun verantwoordelijkheid mogen rekenen? Juist. Dik betaald bestuurder in een ziekenhuis waar hij ook al snel bekend stond om cover-up praktijken. En ook daar geen haan meer die er naar kraait.

DGo

20 november 2012

Blijkbaar is er dan toch goed werk verricht! :)

Top