ACTUEEL

Medewerkers HWW Zorg keren zich tegen Abvakabo

Medewerkers HWW Zorg keren zich tegen Abvakabo

Medewerkers van verpleeghuis De Schildershoek in de Haagse Schilderswijk hebben dinsdagmiddag namens hun collega’s een petitie aangeboden aan vakbond Abvakabo FNV in Zoetermeer. In de petitie roepen ze de vakbond op te stoppen met de onjuiste beweringen en aantijgingen die ze doelbewust verspreidt op radio en tv.

Initiatief medewerkers HHW Zorg

De medewerkers hebben er genoeg van dat Abvakabo hun verpleeghuis, onderdeel van HWW Zorg (Haagse Wijk- en WoonZorg), steeds onterecht afschildert als een plek waar geen goede zorg geleverd wordt. "De petitie is door 120 van de 160 zorgmedewerkers getekend. Negen wilden absoluut niet tekenen en de overigen waren niet aanwezig of met vakantie", licht perswoordvoerder Jurgen Burkhardt toe. De actie is het initiatief vanuit het personeel van locatie De Schildershoek die zes verpleeghuisafdelingen heeft. Personeel op andere locaties van HWW Zorg is bezig soortgelijke acties op te zetten, zegt Manna Kloosterman. Zij is coördinator activiteiten en vrijwilliger en werkt sinds negen jaar voor De Schildershoek/HWW Zorg. Kloosterman is een van de vijf medewerkers die de petitie aan AbvaKabo hebben overhandigd. "De Abvakabo trekt alles in het negatieve. Wij zijn het spuugzat", zegt ze, wijzend op de negatieve berichten door de vakbond en de beeldvorming die daardoor ontstaat. "Ze breken af wat je opbouwt."

'Wie intimideert wie?'

Abvakabo FNV had volgens Kloosterman lucht gekregen van de petitie en heeft voorafgaand aan de petitie "mensen bestookt met telefoontjes ‘teken niet’". "Wie is nu bezig wie te intimideren?", vraagt Kloosterman zich af. De vakbond stelt volgens haar dat het management de actie heeft opgezet en het personeel onder druk zet om te tekenen.

Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV zegt precies het tegenovergestelde: "Wij horen van onze leden dat ze door teamleiders onder druk worden gezet om te tekenen." Ook zouden leidinggevenden strooien met officiële waarschuwingen. "Vorig weekend waren er honderd werknemers bij elkaar, ook van andere locaties van HWW Zorg, die dit verteld hebben. HWW speelt mensen tegen elkaar uit", stelt Marijnissen. Volgens haar is de petitie dan ook geen initiatief van de medewerkers. Hoewel ze zelf niet bij de overhandiging was, heeft ze op de foto ervan gezien dat twee leidinggevenden daarbij aanwezig waren. Marijnissen wil met Lettie van Atteveld, bestuursvoorzitter van HWW Zorg, om de tafel om de problemen te bespreken. "We hebben talloze pogingen gedaan om tot een gesprek te komen. Afgelopen week nog kregen we een brief 'er valt met jullie niet te praten, dus we gaan niet in gesprek'", zegt Marijnissen. Hierdoor escaleert de boel volgens haar, want dit roept acties op.

Personeel

AbvaKabo FNV beticht HWW Zorg er onder meer van dat de organisatie structureel te weinig personeel heeft ingezet om goede zorg te kunnen leveren aan de bewoners van de verpleeghuizen van HWW Zorg, waaronder ook locatie De Schildershoek. In de petitie ageren de medewerkers onder meer hiertegen: "Wat ons ten zeerste verbaast is het feit dat er gesproken wordt over 'onvoldoende handen aan het bed' wat dus neerkomt op een tekort aan personeel. Dit jaar zijn de 4-persoonskamers omgebouwd tot 2-persoonskamers. Hierdoor is het aantal bedden teruggebracht van 30 naar 22 per afdeling. Ook de zorg die geleverd moet worden is hierdoor teruggebracht met 8 cliënten per afdeling. Dit heeft daarentegen geen gevolgen gehad voor het dienstverband van het personeel; ondanks het verminderen van de beschikbare plaatsen zijn er geen ontslagen geweest. Alle medewerkers/verpleegkundigen zijn nog steeds in dienst bij HWWZorg. Waardoor er feitelijk op dit moment meer medewerkers zijn dan werkelijk nodig is. Waar het, door de ABVAKABO genoemde, tekort zich dan in bevindt is ons onduidelijk." Marijnissen reageert: "Van Atteveld heeft begin dit jaar op de radio gezegd dat er 100 fte aan personeel bij zou komen. Dus dat moet gebeuren."

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Chris

20 november 2012

HWW Zorg reageert alleen maar op de vorm en publiciteit, maar vergeet inhoudelijk te reageren op de misstanden die keer op keer naar buiten komen. Er wordt geen woord over gerept en HWW Zorg steekt daarmee haar hoofd in het zand.

Als je regelmatig alleen op een afdeling van 22 man staat kan je toch wel degelijk spreken van een tekort aan personeel? Als dat naar buiten wordt gebracht terwijl er 100 man extra personeel beloofd is, maar niet gekomen zijn, dan is het niet raar dat er wat over gezegd wordt.

Anoniem

20 november 2012

Mw. Marijnissen moet nodig naar de opticien want er waren vorige week bij de door de vakbond georganiseerde demonstratie, 8 medewerkers van HWW Zorg van de 2100 medewerkers. Het wordt tijd voor een bril, als u op schiet dan kunt u het wellicht nog declareren voor de inkomensafhankelijke zorgpremie alsnog wordt ingevoerd.

HWW Zorg medewerkers kotsen zo langzamerhand de vakbond en de SP uit. Ga je nuttig maken voor de maatschappij i.p.v. van ons lastig te vallen. Chapeau voor HWW Zorg en het management. Alle hulde aan de medewerkers van de Schildershoek!!!! Gelukkig zeggen veel collega's hun lidmaatschap bij de Abvakabo, net als ik op, wie volgt?

schouten

20 november 2012

Typisch voor de Abva om maar te bliven beweren dat deze petitie niet van het personeel afkomt.
De enige info die Marijnensen bereikt is welke verstrekt wordt door de 8 medewerkers die de Abva steunen in hun acties in De Schildershoek.
Elke keer weer wordt er gewoon hard geroepen dat of mensen niet weten waar ze voor getekend hebben of dat het een gedwongen petitie is.
De Abva toont elke keer weer aan dat je alle berichten die uit hun koker komen, met een (grote )korreltje zout moet nemen.

Anoniem

20 november 2012

de Abva is goed in het zoeken van publiciteit voor hun incidenten politiek.
Op het moment dat personeel van een zorginstelling een actie opzetten, wordt deze gelijk overschreeuwd en wordt voorbij gegaan aan het feit dat die medewerkers, die volgens mij minimaal respect verdienen, ook als hun mening afwijkt van die van de vakbond, meer kennis hebben van wat zich daar afspeelt.

Wordt tijd dat er spandoeken uitgerold worden bij het hoofdkantoor van de Abva Kabo.

Anoniem

20 november 2012

BRAVO voor HWW-medewerkers. De Abvakabo is enkel geinteresseerd in leden werven, niet écht in de zorg. Daarbij is wat hen betreft alles geoorloofd. Ze lopen bij onze instelling zo maar de afdelingen op en gaan daar lawaai schoppen, zonder enig respect voor onze bewoners die daar WONEN. Ik loop toch ook niet zomaar hun huis binnen?! Voor het zwartmaken van de zorginstellingen hebben hebben ze zelf per jaar 400.000 euro begroot, dat is dus onze vakbondsbijdrage! Hoeveel handen zijn dat aan het bed?

Van schijndel

21 november 2012

Raar dat die mensen allemaal anoniem reageren. Bang????

De leeuw

21 november 2012

Schandalig hoe hww met medewerkers omgaat en hoe de communicatie afdeling van hww hier druk mee is. Dat wordt betaald van zorggeld. Steek dat liever in de zorg, dat is bij hww hard nodig.

De Bruin

21 november 2012

Laat Ze een dagje komen helpen ipv voor de deur bivakkeren. De enige die ik op de afdeling heb gezien was NU91, die kwamen helpen met de verzorging van bewoners. Daar heb je wat aan

Gnodde

21 november 2012

Wanneer ik dit stuk en de bijbehorende reacties lees vraag ik mij af, "Wat is het doel ?". Volgens mij hebben alle partijen voor ogen dat er goede zorg moet worden geleverd onder de juiste omstandigheden. Stop dus met modder gooien en ga met elkaar in dialoog. Dan pas ontstaan er mooie dingen !!!!!

de Vries

21 november 2012

De ABVAKABO heeft een standaard zin; ""er is een personeelstekort en daarom is de zorg onder de maat""

Elk feit ontbreekt, men moet gewoon met harde cijfers komen om de yell te onderbouwen en niet zomaar iets roepen

De Bruin?

21 november 2012

NU91 op de afdeling gezien? Was je verdwaald?

Anoniem

22 november 2012

Je kan zo'n sneue club als de abva toch nauwelijks nog serieus nemen. Als ik hier lees dat er 9 personeelsleden niet wilden meedoen en een overmacht van 120 wel, waar heb je het dan over? Dat de abva krap 5 procent van de mensen verrtegenwoordigd! Er zal bij de Hww best wel af en toe iets misgaan, maar dat gebeurt overal. Waarom? Omdat er mensen werken! Mensen van vlees en bloed. Die hun stinkende best doen om zorg te geven. Wat een bloedhonden die bondstypes. Zelf geen f... Toevoegen aan de samenleving, maar wel lekker kritiek hebben op alles en iedereen. En wat een mes in de rug van personeel dat zich uit de naad werkt, maar blij is dat ze een baan hebben. Respect schildershoekers!

Anoniem

23 november 2012

De vakbonden, in het algemeen, zijn toe aan een update! Zij denken nog steeds in vijanden en zetten werkgevers tegenover werknemers! Hiermee spelen ze in op het gemoed van een klein aantal mensen, mensen met een negatief zelfbeeld die voor zichzelf geen kansen zien. Verzuurde mensen, zijn dat. Vakbondsbestuurders? Zij denken niet mee in kansen, maar in beperkingen. Tja en als je je door zulke mensen moet laten vertegenwoordigen, kan je volgens mij beter zelf je zaakjes gaan regelen.

En dat doen de medewerkers van dit verzorgingstehuis nu juist. Welk een arrogantie hebben de Vakbonden om deze mensen, die zij in principe vertegenwoordigen, zo tegen te spreken. Het is vooral duidelijk dat zij hun veranderende rol niet oppakken en daarmee zichzelf van de kaart zetten.

Ga door mensen en organiseer jezelf. In gesprek met de organisatie biedt perspectief, strijden is behouden van wat was. En wees eens eerlijk, vroeger waren mooie tijden. MAAR NU OOK, alleen anders!

van gelder

23 november 2012

heel bijzonder. maar ik denk dat abvakabo echt een punt heeft. kijk nou eens aan de top, kijk nou eens hoe onze werkdruk enorm is en dat de veelverdieners steeds maar meer "helpende handjes" om zich heen verzamelen. dit kan toch niet collega's? ik ben blij met dit soort acties. word wakker, kijk omje heen. en NU 91? ik hoor dat zij hier nu juist zijn om abva een loer te draaien. die zien nu ook een kans.......bravo, abva!

ex-leidinggevende

24 november 2012

Jammer, al deze reacties. Op een aantal afdelingen binnen HWW Zorg is het water tot aan de neus gestegen. Medewerkers worden onder druk gezet, en clienten verwaarloosd. Ik heb dit aan den lijve ondervonden. Het is gemis aan medemenselijkheid, wat zich uit in een complete chaos en menselijke drama's op de werkvloer. Vergis je niet! Er is écht veel aan de hand. Geen fabels en sprookjes, maar situaties die niet verder afgebroken kúnnen worden. En waar tóch nog verder wordt gesloopt. Ongezonde werkomgeving......huilende medewerkers en zo......misschien moet je het zelf meegemaakt hebben om er over te kunnen meepraten........

Anoniem

14 december 2012

In het artikel staat dat er negen medewerkers de petitie niet wilde tekenen, en dat de andere op vakantie ofd vrij waren.
Nu kan ik vermelden dat de medewerkers die de petitie niet ondertekend hebben eerst gevraagd hadden of zij de petitie eerst mochten lezen. Dit werd ze geweigerd. Er werd als repliek gegeven dat als je trots bent op de schildershoek, dan teken je gewoon. Sommige hebben de petitie nooit gezien of ze zijn nooit benaderd. Hoewel ze dagelijks contact hadden met de mensen die handtekeningen aan het verzamelen waren. De vraag die mij toen binnenschoot was, als er al gelogen wordt hoe de handtekeningen zijn verzameld: is dat dan de schildershoek waar je trots op moet zijn, of zijn dit de mensen die de schildershoek het verkeerde beeld geven. De schidershoek kan weer een goed verpleeghuis worden, waar de kwaliteit van zorg voorop staat, waar er samen met de medewerkers wordt gekeken naar oplossingen om de problemen op te lossen, en waar er vertrouwen is in het management. Maar eerst moet er grote schoonmaak worden gehouden. DAN KAN DE SCHILDERSHOEK WEER BEGIINEN AAN ZIJN WEDEROPBOUW.

Top