ACTUEEL

NVZ en NFU publiceren sterftecijfers 2011 niet

NVZ en NFU publiceren sterftecijfers 2011 niet

De NVZ Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) publiceren dit jaar geen lijst met sterftecijfers van ziekenhuizen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen de integrale lijst voor het eerst openbaar werd gemaakt. De afspraak is dat de 77 ziekenhuizen waar de HSMR cijfers van berekend konden worden, deze zelf in het vierde kwartaal van 2012 publiceren.

HSMR (Hospital Standerdized Mortality Ratio) is een indicator met betrekking tot het sterftecijfer van ziekenhuizen. Bij het HSMR-cijfer is rekening gehouden met de aantallen en soorten patiënten die in een ziekenhuis liggen. Het ene ziekenhuis heeft meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere en ook de complexiteit van de patiënten verschilt. Een score van 100 staat gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben een gemiddeld sterftecijfer. Het HSMR cijfer wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Variatie

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2011 van 61 tot 146. Het ziekenhuis met de score van 61 is het Martini Ziekenhuis in Groningen. Welk ziekenhuis het sterftecijfer 146 heeft behaald is nog niet bekend. In 2010 varieerde het sterftecijfer van 59 voor het Martini Ziekenhuis tot 129 voor ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. Niet geschikt

De NVZ stelt dat HSMR nog altijd niet geschikt is om ziekenhuizen onderling met elkaar te vergelijken. Een centrale publicatie van een totaaloverzicht zou ten onrechte vergelijking in de hand werken. De NVZ stelt dat het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg een taak is van de ziekenhuizen zelf. Ziekenhuizen zijn overigens niet verplicht om de HSMR-cijfers 2011 te publiceren.

Brondata

Het CBS heeft voor 77 ziekenhuizen een HSMR-cijfer over 2011 kunnen berekenen. Dit betekent dat er nog altijd een aantal ziekenhuizen zijn waarvan het sterftecijfer niet berekend kan worden, omdat de brondata nog altijd niet van voldoende kwaliteit is. Een woordvoerder van de NVZ stelt dat de registratieverschillen niet binnen een jaar te verbeteren zijn. “De ziekenhuizen zijn wel bezig om de broninformatie uniform te krijgen."

Stap terug

Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF, vindt het merkwaardig dat de lijst niet als geheel gepubliceerd wordt. “In feite is dit een stap terug in de transparantie van de Nederlandse ziekenhuizen, terwijl het eigenlijk noodzakelijk is om een aantal stappen vooruit te nemen. Daarbij is het zorgelijk en niet okee dat er nog steeds een aantal ziekenhuizen zijn die hun data niet op orde hebben. Wij gaan contact opnemen met de NVZ en de NFU en willen hierover met ze om de tafel.”

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

20 november 2012

Sterftecijfers, mits accuraat en gecorrigeerd voor een aantal variabelen, zijn een significante uitkomstmaat voor de kwaliteit van ziekenhuizen.

De NVZ zou duidelijk moeten maken waarom de HSMR nog altijd niet geschikt is om ziekenhuizen onderling met elkaar te vergelijken.

Bal

21 november 2012

De HSMR is een notoir onbetrouwbaren bron als het gaat om het vergelijken tussen ziekenhuizen. Het is veel beter de SMR op afdelingsniveau voor interne kwaliteitsverbetering te gebruiken. Transparantie kan echt ook op andere manieren.

van Loon, NFK

21 november 2012

Is er een harde deadline gesteld wanneer de cijfers wel geschikt moeten zijn voor onderlinge vergelijking en transparantie?

En hoe wordt nu gestuurd op benchmarking/ zorgverbetering / aanpak van uitschieters? Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

Anoniem

21 november 2012

Als er een manier is om de data wel vergelijkbaar te krijgen dan is het wel publicatie. Het zou ook goed zijn als de data worden gebruikt voor zorginkoop. Niet omdat de data nu al valide zijn, maar wel omdat de data dan snel valide zullen worden. Zorgverzekeraars zouden moeten aangeven hoe ze de data zullen gaan gebruiken, waarbij ze elk jaar meer gewicht aan de resultaten zullen verbinden.

Arnout Orelio

21 november 2012

Mijn voorstel is om te stoppen met het vergelijken van ziekenhuizen obv hun plaats ten opzichte van het gemiddelde (bij normaal verdeling zit er altijd 50% boven en 50% onder het gemiddelde), want 1. dat zegt niets over hoe goed ze zijn, slechts hoever ze uit elkaar liggen; 2. het leidt tot een proces van het leveren van gemiddelde zorg; 3. het vertelt ons niet aan welke knoppen we moeten draaien om het beter te maken en 4. het zegt mij als patient van behandeling X in ziekenhuis Y niet welk risico ik loop om onnodig te sterven of schade op te lopen.

Alternatief: benchmarking tegen perfectie = 0 onnodige sterfgevallen en 0 onnodige schade (per behandeling): in de huidige situatie: jaarlijks ca 2000 resp 97.000 gevallen in NLse ziekenhuizen. De patiënt en zijn proces (en NIET de organisatie) zouden namelijk centraal moeten staan bij het vergelijken van prestaties en het inkopen van zorg.

Uiteindelijk wil Ik namelijk in elk ziekenhuis, voor elke behandeling die ze aanbieden, veilig geholpen worden. Net als in de luchtvaart, waar ik veiligheid ook niet hoef mee te nemen in mijn keuze voor KLM of United Airlines.

Arnout Orelio

21 november 2012

Mijn voorstel is om te stoppen met het vergelijken van ziekenhuizen obv hun plaats ten opzichte van het gemiddelde (bij normaal verdeling zit er altijd 50% boven en 50% onder het gemiddelde), want 1. dat zegt niets over hoe goed ze zijn, slechts hoever ze uit elkaar liggen; 2. het leidt tot een proces van het leveren van gemiddelde zorg; 3. het vertelt ons niet aan welke knoppen we moeten draaien om het beter te maken en 4. het zegt mij als patient van behandeling X in ziekenhuis Y niet welk risico ik loop om onnodig te sterven of schade op te lopen.

Alternatief: benchmarking tegen perfectie = 0 onnodige sterfgevallen en 0 onnodige schade (per behandeling): in de huidige situatie: jaarlijks ca 2000 resp 97.000 gevallen in NLse ziekenhuizen. De patiënt en zijn proces (en NIET de organisatie) zouden namelijk centraal moeten staan bij het vergelijken van prestaties en het inkopen van zorg.

Uiteindelijk wil Ik namelijk in elk ziekenhuis, voor elke behandeling die ze aanbieden, veilig geholpen worden. Net als in de luchtvaart, waar ik veiligheid ook niet hoef mee te nemen in mijn keuze voor KLM of United Airlines.

Arnout Orelio

21 november 2012

sorry voor de dubbele reactie. Zo makkelijk kan er dus iets mis gaan. Misschien kan de moderator er een verwijderen?

Alvast dank,
Arnout Orelio

Top