ACTUEEL

Werkgroep tegen kindermishandeling van start

Werkgroep tegen kindermishandeling van start

Toezien of bestaande actiepunten in de strijd tegen kindermishandeling wel worden nageleefd en anders de verantwoordelijken opjutten tot dit wel gebeurt. Meer samenwerking nastreven in de aanpak van het probleem. En nagaan wat er allemaal nog moet worden opgezet om het fenomeen nog verder te bestrijden. Dat zijn de plannen van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die zich dinsdag presenteerde in Den Haag.

In de praktijk

De werkgroep onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil vooral bestaande afspraken van beleid naar de praktijk omzetten "en dat alles net zo lang tot de praktijk duurzaam verbeterd is''. Tot de oprichting van de taskforce werd vorig jaar al, als onder deel van een speciaal actieplan, besloten door de ministeries van Veiligheid en van Volksgezondheid en nu is er genoeg voorwerk gedaan om aan de slag te gaan. Budget is er ook: de komende 3 jaar telkens 1,5 miljoen euro en ook in 2016 ook nog dik 1 miljoen. Er is een apparaat met vijf vaste medewerkers.

Alert op signalen

In het komende jaar zal onder meer speciaal worden gelet op aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik als onderdeel van opleidingen, het invoeren van het protocol voor de meldingen van kindermishandeling en het ondersteunen van de regierol voor gemeenten, die steeds belangrijker worden op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid.

Er is trouwens niet alleen aandacht van de werkgroep voor de aanpak door mensen en organisaties die zich speciaal met kinderen bezighouden: eigenlijk moet iedereen alert zijn op signalen. En ook als het allemaal op orde lijkt, dan toch moet je een 'niet-pluis-gevoel' serieus nemen. Dat geldt voor iedereen, vindt de Taskforce.

Taskforce

In de taskforce zitten onder anderen een paar wetenschappers, een wethouder, een jurist, een politiefunctionaris, iemand van jeugdzorg en een kinderarts. Elk half jaar brengt het gezelschap een 'monitor' uit over vorderingen en nog te regelen zaken.

Uit een studie valt op te maken dat er in 2010 bij benadering 119.000 kinderen slachtoffer waren van mishandeling waaronder emotionele verwaarlozing. Van hen waren er 3000 (ook) slachtoffer van seksueel misbruik. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

moederkevanx

27 juni 2013

de kinderen die onder de ots staan en niet bij de ouders woonden ,en ook william schrikker voogd heeft en die keurt het goed dat de kinderen door de instelling mishandeld worden zoals dat de beleiding de kinderen in de holding leggen als dat niet lukt doet de beleiding op de pieper tuwen dan komen er meer beleiding er bij en als dat niet lukt wordt de politie gebeld ,maar als het wel lukt wordt het kind in de isoleercel gezet ,maar het is net als de kinderen die in de instelling woonden als een criminel worden behandeld ,maar mijn dochter heeft ook nog in de leefgroep gewoondt in 2012 juni is mijn dochter met haar 13 jaar seksueel misbruik door een medebewonner ik heb toen in de telegraaf gestaan en in de telegraaf zegt daelzicht dat hun niet 24 uur op de kinderen kunnen letten ,maar lees dit maar eens @ Wie mag het zien: Alleen vrienden Vrienden van vrienden Hyvers Iedereen


De kalender leeftijd is 14 jaar.

Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.

Die ik krijg te zien.

Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.

Ze heeft pijn ,en waarom ?

Ze is in de holding gelegd:

en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.

Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.

Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan

haar geeft.

De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.

En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.

Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.

Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.

Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.

IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,

EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?

DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.

IS DE CAMERA.....ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.

(De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)

Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu

nog niet had en nog niet heeft)Defence for Children wijst erop

dat volgens internationale verdragen

kinderen alleen als uiterste maatregel mogen worden opgesloten.

"Nederland sluit veel kinderen op"

Nederland sluit vergeleken met andere Europese landen veel kinderen op.

Ook worden kinderen in Nederland snel in een isoleercel gezet.

Dat staat in een rapport van Defence for Children.

Volgens het onderzoek neemt in alle West-Europese landen het aantal

opgesloten kinderen toe.

In Nederland is het aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen in

tien jaar verdubbeld.

In 2006 werden 4700 kinderen opgesloten.

Harder gestraft

Volgens de onderzoekers wordt er steeds harder gestraft

en lopen kinderen in justitiële inrichtingen grote kans om slachtoffer te

worden van geweld.

http://nos.nl/artikel/68599-nederland-sluit-veel-kinderen-op.html

Top