Finance

Specialisten veroorzaken 630 miljoen euro schadelast

De schadelast voor zorgverzekeraars is wat betreft de honoraria van medisch specialisten in 2008 met 630 miljoen euro gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tegenstrijdige berichten

Het gaat om een stijging van dertig procent ten opzichte van 2007, terwijl het aantal behandelingen met vier procent is gestegen. Volgens ZN is de stijging van de schadelast te wijten aan de hoge honoraria van medisch specialisten. De stijging is opvallend, omdat de Orde van Medisch Specialisten halverwege mei nog suggereerde dat de omzetten van medisch specialisten slechts met negen procent zouden zijn gestegen.

Oorzaak deels bij nieuwe tarieven

Informatiecentrum voor zorgverzekeraars Vektis heeft declaratiegegevens geanalyseerd. Dit zijn ziekenhuisgegevens van 72 procent van de Nederlanders. De stijging van de honorariumlasten is voor ZBC’s, algemene, academische en categorale ziekenhuizen ongeveer even groot. Per specialisme zijn er wel verschillend. Dit was gedeeltelijk voorzien door de invoering van het uurtarief in 2008. Het uurtarief moest een einde maken aan onverklaarbare inkomensverschillen. Voor een aantal specialismen betekende de invoering een sterke stijging van het oorspronkelijke uurtarief. Een andere oorzaak van de stijging van de schadelast is mogelijk de te ruime vaststelling van de normtijden in DBC’s en de compensatiefactor voor ondersteunende specialismen.

VWS doet onderzoek

VWS start een onderzoek naar de salarissen van medisch specialisten. De resultaten hiervan worden in oktober verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top