ACTUEEL

Zorgpartijen regio Alkmaar slaan handen ineen

Vijf grote zorgpartijen willen de komende vijf jaar samen tot betere zorg dichterbij huis komen. Daarbij willen ze de zorgvraag afremmen en de zorgkosten in de regio Almaar beteugelen. HONK, Medisch Centrum Alkmaar, zorgverzekeraar Univé Zorg en Zorgbelang Noord-Holland hebben op donderdag 22 november hiertoe een intentieverklaring getekend.

Zelfmanagement

Voor het behoud van kwalitatief goede zorg maken de betrokken zorgverleners afspraken over het stimuleren van zelfmanagement bij patiënten en het organiseren en leveren van meer preventieve en beter aansluitende zorg dichter bij de mensen. Hiermee willen de partijen onder meer de gevolgen van de vergrijzing en de toename van het aantal patiënten in de chronische zorg opvangen.

Regie

De samenwerking biedt mensen steun om langer de regie over hun eigen leven te voeren. Door meer begeleiding in hun eigen omgeving blijven zij langer gezond en met kwaliteit van leven. De groei van de zorgvraag en de daarmee samenhangende kosten blijven dan beperkt, stellen de zorgpartijen. “De besparing ten opzichte van doorgaan op de huidige weg wordt gedeeld tussen de zorgverzekeraar, zorgverleners en patiënten die ingeschreven staan bij HONK huisartsen en verzekerd zijn bij Coöperatie VGZ (waar NV Univé Zorg deel van uitmaakt).” Dit wordt naar buitenlands voorbeeld ‘shared savings' genoemd. Hieruit kunnen onder andere de extra preventieve inspanningen in de eerste lijn gefinancierd worden, aldus de initiatiefnemers.

Integrale zorg

De volgende stap in de samenwerking is dat er afspraken worden gemaakt over hoe de gewenste zorgverbeteringen gerealiseerd gaan worden. Bijvoorbeeld door het opstarten en uitwerken van integrale zorgprogramma's voor specifieke groepen patiënten (populaties) en het opzetten van een adequaat bestuursmodel. 

Coördinatie en uitvoering

Een door de initiatiefnemers nieuw op te richten netwerkbestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de met Univé/Coöperatie VGZ te maken afspraken. Het bestuur schakelt zoveel mogelijk bestaande zorgorganisaties in voor de coördinatie en uitvoering van de zorgprogramma's. Voor de coördinatie zijn dat bestaande partijen als Starlet DC (eerstelijns diagnostiek) en de ketenorganisaties van HONK (bijvoorbeeld voor COPD).

Patiëntenparticipatie

Het belang van de patiënt staat centraal binnen deze samenwerking. Daarom maakt Zorgbelang Noord-Holland deel uit van dit samenwerkingsverband. Bij deze organisatie zijn in de regio Noord Holland verschillende patiëntenverenigingen aangesloten. Patiënten(vertegenwoordigers) krijgen een rol in de ontwikkeling van de integrale zorgprogramma's en het inzetten en uitvoeren van individuele behandelplannen. 

Proeftuin populatiemanagement

Deze samenwerking in de regio van de Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK) staat op de kandidatenlijst om door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aangemerkt te worden als ‘proeftuin populatiemanagement' voor de komende jaren. Hiermee is volgens de betrokken zorgpartijen zichtbaar dat dergelijke horizontale zorgsamenwerking door de minister van VWS wordt aangemoedigd en ondersteund in Nederland. Zij noemen voorbeelden in Engeland (Torbay) en Duitsland (Kinzigtal) waar ‘populatiezorg' al met succes wordt toegepast: “Uit deze initiatieven blijkt dat het mogelijk is om de zorg te verbeteren, gezondheidswinst te behalen en een lagere kostenontwikkeling te realiseren, waardoor de zorg voor de toekomst kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk blijft.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top