ACTUEEL

Inspectie gaat toezicht houden op leefstijl

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat toezicht houden bij zorgaanbieders of deze voldoende doen om mensen gezond te laten leven. Dit staat in het vandaag verschenen rapport Staat van de Gezondheidszorg 2012.

Leefstijlbegeleiding is geen luxe, maar noodzaak, volgens de Inspectie. Er zijn goede initiatieven voor allerlei doelgroepen, maar deze missen vaak "structurele verankering" in de samenleving.

Gezond gewicht

De voornaamste zaken waar aandacht aan geschonken wordt zijn meer beweging, niet roken en een gezond gewicht. In het rapport staan zes groepen centraal waar de Inspectie in eerste instantie op wil focussen.

  • Patiënten die na een hartinfarct moeten revalideren
  • Rokende zwangere vrouwen
  • Cliënten in een GGZ-instelling die langdurig antipsychotica gebruiken
  • Jongeren met een lichtverstandelijke beperking in orthopedagogische behandelcentra
  • Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Bewoners van achterstandswijken.

Daarnaast zijn er volgens de Inspectie nog veel meer groepen voor wie  speciale aandacht noodzakelijk is. De Inspectie verwacht dat zowel zorgverleners als beroeps- en brancheorganisaties voor hun doelgroepen nagaan in hoeverre leefstijlbegeleiding nodig is. Richtlijnen dienen ontwikkeld en geïmplementeerd te worden.

Goede voorbeeld

Daarnaast ziet de IGZ een verantwoordelijkheid voor de zorgverleners om leefstijlbegeleiding toe te passen. Ingesleten gedragspatronen van zorgverleners kunnen het ook moeilijk maken voor cliënten en patiënten om er gezonde leefgewoonten op na te houden. In de GGZ is volgens de Inspectie weinig aandacht voor stoppen met roken. “Medewerkers roken hier ook veelal en zij willen patiënten niet ‘hun laatste pleziertje’ afnemen. In de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking waar roken ook gedoogd werd, is inmiddels een nieuwe norm afgesproken. Medewerkers roken niet meer in het zicht van de jongeren. Dergelijk voorbeeldgedrag verdient navolging.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

29 november 2012

Wat een stelletje wereldvreemde malloten. Wie betaalt deze club?
De IGZ was al langer volstrekt ongeloofwaardig; dit soort berichten helpt niet daarbij.
De grootste stap voorwaarts voor Nederland en de zorg bestaat uit het per acuut opdoeken van dit stelletje disfunctionerende narcisten.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 november 2012

Ik sla hier echt stijl van achterover. Hebben we net een rapport gehad waaruit blijkt dat de IGZ zijn huidige taken al niet goed uitvoert, geeft men ze er allerlei taken bij? Die ook nog eens niets met veiligheid of het basaal functioneren van zorgaanbieders te maken heeft? Wie heeft dat verzonnen?

En hoe reageren de zorgverzekeraars op dit brevet van onvermogen dat de IGZ dan wel haar baas uitdeelt? Want zo moet dat beschouwd worden.

E.Kriek

29 november 2012

Als aanvulling en ter onderbouwing van mijn eerdere post:

"Mensen die ongezond leven zouden een hogere premie moeten gaan betalen. Dat is althans de mening van 40% van de Nederlanders, zo bleek uit een NIVEL onderzoek.

Buiten de vraag of het wel wenselijk is dat de overheid zich rechtstreeks bemoeit met onze leefstijl, is het ook maar zeer de vraag of hiermee uiteindelijk een kostenbesparing wordt bewerkstelligd.

In een recent RIVM rapport wordt korte metten gemaakt met de mythe dat mensen met een ‘gezonde’ leefstijl betalen voor de mensen met een ‘ongezonde’ leefstijl; “Voor de Nederlandse bevolking [..] geldt dat bij volledige uitbanning van roken de kosten van aan roken gerelateerde ziekten dalen met 8%. DE KOSTEN VAN NIET-GERELATEERDE ZIEKTEN NEMEN TOE MET 16%. VOOR DE TOTALE KOSTEN RESULTEERT DIT IN EEN STIJGING VAN 12%. BIJ UITBANNING VAN OVERGEWICHT ZULLEN DE KOSTEN MET 4% TOENEMEN.”

En dan hebben we het nog niet eens over de enorme kostenstijgingen in AOW- en pensioenuitkeringen en belastinginkomstendaling door accijnzen als iedereen met roken zou stoppen en niet langer te dik zou zijn.

Dit is uiteraard geen oproep om ongezonder te gaan leven, maar gezonde leven moet je vooral doen als je je er zelf prettiger bij voelt. Een door de overheid opgelegde leefstijl is niet alleen onwenselijk, maar levert zeker ook geen geld op. "

Bron, en dus dank aan:
http://kiezenmetverstand.wordpress.com/

Frank Conijn

29 november 2012

@ E. Kriek:

Het onderzoek van het RIVM is gebaseerd op een rekenmodel. Onderzoek dat de daadwerkelijk gerealiseerde levenszorgkosten (dus van geboorte tot overlijden) van rokers en niet-rokers en van mensen met normaal gewicht en overgewicht vergeleek, kwam tot een heel andere conclusie: zowel roken als overgewicht veroorzaken per saldo hogere zorgkosten, ondanks het eerdere overlijden van vooral rokers.

En het langere leven door gezonder leven veroorzaakt weliswaar druk op de pensioenfondsen, maar dat is eenvoudig op te lossen door de pensioenleeftijd mee te laten groeien.

Alles staat tot in detail uitgelegd/toegelicht op www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

Frank Conijn

29 november 2012

In aanvulling op mijn vorige bericht:

Rokers betalen weliswaar veel accijnzen, maar die accijnzen zijn nodig om de verhoogde zorgkosten te financieren. Dat houdt elkaar ongeveer in evenwicht. En op te veel/slecht eten en te weinig bewegen zitten geen accijnzen, dus daar zou een koppeling tussen leefstijl en premiehoogte gerechtvaardigd zijn.

Anoniem

3 december 2012

Kan de overheid ook meer doen tegen slechte, onnatuurlijke stoffen in voedingsmiddelen; E-nummers die kankerverwekkend zijn ( bovendien in andere landen niet mogen worden gebruikt)...
genetisch gemanipuleerde voeding....
20 jaar anticonceptiepillen slikken en vervolgens IVF-behandelingen ondergaan....
Veel zaken zijn niet of onvoldoende duidelijk qua gevolgen voor de volksgezondheid....
Er is nog veel te winnen op het gebied van gezondheid!

Top