ACTUEEL

Raad van bestuur ZonMw vernieuwd

Marcel Levi is benoemd tot vice-voorzitter en Christine Mummery tot lid van het bestuur van ZonMw. Minister Ab Klink (VWS) en het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben hen per 1 mei respectievelijk 1 juni benoemd voor een periode voor vier jaar.

Verstrijken bestuurstermijn

Levi en Mummery volgen Bob Pinedo, Marianne de Visser en Willy Spaan op. Hun bestuurstermijn is verstreken. De benoeming van het derde bestuurslid volgt binnenkort.

Loopbaan Levi

Levi is hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij internist, hoofd van de afdeling Inwendige Geneeskunde en voorzitter van de divisie Inwendige Specialismen van het Academisch Medisch Centrum. Levi doet onder meer onderzoek naar vaatzieken en trombose.

Loopbaan Mummery

Mummery is hoogleraar ontwikkelingsbiologie bij de afdeling Anatomie en Embryologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Mummery geniet internationaal bekendheid als een autoriteit op het gebied van stamcelonderzoek met betrekking tot het hart.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top