ACTUEEL

Inspectie sluit zorginstelling Mi Sana per direct

Inspectie sluit zorginstelling Mi Sana per direct

Zorgorganisatie Mi Sana Service in Den Haag moet per direct de zorgverlening en huisvesting aan de cliënten beëindigen. Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag bevolen. De cliënten lopen ernstige risico’s volgens de inspectie.

Mi Sana mag geen nieuwe cliënten aan- of opnemen. De instelling moet alle cliënten en belangenbehartigers/contactpersonen binnen 24 uur op de hoogte te stellen van het inspectiebesluit. Mi Sana is een kleinschalige woonvorm waarin maximaal twaalf cliënten kunnen wonen in een eigen kamer/appartement.

Veiligheid patiënten

Bij inspectiebezoek op 26 november, om verbeteringen na een eerder bezoek in februari te toetsen, constateerde in IGZ dat de kwaliteit en veiligheid van zorg niet op orde waren. Hierdoor is de veiligheid van patiënten in het geding. Zorgdossiers waren incompleet, protocollen voor het lichamelijk welbevinden, valpreventie en vocht en voeding ontbraken. Scholing voor medewerkers op dit punt ontbrak. De personele bezetting was niet op orde en het personeel was niet altijd deskundig. Daarnaast was er sprake van zeer hoge risico’s voor de medicatieveiligheid door het ontbreken van beleid hiervoor en doordat medicatielijsten niet actueel waren.

Nieuwe locatie

Mi Sana had plannen om ook op een nieuwe locatie activiteiten te gaan ontplooien. Het bevel betekent ook dat Mi Sana niet op haar nieuwe locatie mag starten zolang niet voldaan is aan de Kwaliteitswet.

Het bevel geldt voor zeven dagen en kan door de minister van VWS worden verlengd. Mi Sana mag pas weer zorg verlenen als de inspectie heeft kunnen vaststellen dat Mi Sana weer verantwoorde zorg kan leveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top