ACTUEEL

Dienstapotheek Zoetermeer weigert bod verzekeraars

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) heeft de contracten met de zorgverzekeraars voor de Dienstapotheek Zoetermeer opgezegd. Dat is de voorlopige uitkomst van het onderhandelingsproces. De SGZ vond de tarieven te laag.

Door dalende inkomsten en stijgende kosten laat de begroting van de Dienstapotheek Zoetermeer een tekort zien van 61.000 euro. Dat meldt de SGZ in een persbericht. De zorgverzekeraars waren volgens de SGZ niet bereid om de vergoedingen naar een kostendekkend niveau te brengen. Volgens de organisatie is nu onzeker of de Dienstapotheek Zoetermeer blijft voortbestaan. Wel hoopt de organisatie er alsnog uit te komen met de verzekeraars.

Den Haag

Als de onderhandelingen definitief in een impasse zijn gekomen, dan moeten patiënten uit Zoetermeer voortaan naar een andere dienstenapotheek. De dichtstbijzijnde apotheek die ’s nachts en in het weekend kan leveren, is dan gevestigd in Den Haag.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Stulemeijer

16 december 2012

Heel veel mensen denken nog steeds, dat gereguleerde marktwerking iets met de (vrije) markt te maken heeft. Dat misverstand wordt in de hand gewerkt door partijen die er belang bij hebben, dat de verwarring blijft voortbestaan.

Gereguleerde marktwerking is afdwingen, opleggen van een maximumprijs door de machtigste partij: de staat. Daardoor kan niemand zeggen wat de marktconforme (reele) prijs zou zijn.

Een gereguleerde markt wordt centraal geleid (centrale planning) en leidt tot chaos (wachtlijsten, tekorten) en overconsumptie (kostenstijgingen voor de aanbieders en onnodige bedrijfssluitingen).

Hoe dat op lange termijn uitpakt weten we al, als we ons ons bijv. de recente geschiedenis in herinnering roepen: het leidde tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Top