Finance

Klink blijft van eigen risico af

Het eigen risico in de zorgverzekering gaat volgend jaar niet extra omhoog. Volgens minister Ab Klink van Volksgezondheid is een verhoging niet aan de orde. Een hoger eigen risico is slechts een laatste optie om tekorten in de zorg weg te werken. In een spoeddebat met de Tweede Kamer heeft Klink aangegeven daar nog niet aan te willen.

Andere maatregelen

De Kamer wilde donderdag met Klink debatteren na berichten dat hij van plan was het eigen risico van 155 euro te verhogen. De minister zei liever eerst te kijken naar manieren om geld te besparen die de burger niet voelt. Zo verdienen de specialisten te veel en zijn de uitgaven voor medicijnen te hoog. Op de medicijnen is reeds vierhonderd miljoen euro bespaard. Bij de specialisten denkt Klink 460 miljoen weg te halen. Hij heeft daarvoor maatregelen aangekondigd.

Niet snijden in basispakket

De minister wil niet snijden in het basispakket van de zorgverzekering, tenzij het gaat om medicijnen of hulpmiddelen die niet medisch noodzakelijk zijn. Het niet meer vergoeden van maagzuurremmers kwam al eerder als optie in beeld. Dat geldt ook voor een eigen bijdrage voor mensen zonder doorverwijzing naar de spoedeisende hulp gaan. Dit kost veel geld.

Indexering houdt stand

De Tweede Kamer verweet Klink dat hij vorige week al duidelijkheid had kunnen bieden over het eigen risico. De minister liet toen alle opties open. Klink antwoordde vorige week dat niet duidelijk was dat een extra verhoging van het eigen risico te vermijden valt. Overigens blijft de geplande inflatiecorrectie van het eigen risico gewoon overeind, waardoor het eigen risico volgend jaar toch wordt verhoogd. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top