ACTUEEL

Kort geding WNT vindt doorgang

Het kort geding dat bestuurdersvereniging NVZD heeft aangespannen tegen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vindt doorgang. De rechtbank in Den Haag doet op 11 januari uitspraak.

De landsadvocaat betoogde op donderdag 20 december dat de NVZD niet ontvankelijk was in haar verzoek, omdat de kwestie niet spoedeisend zou zijn. Verschillende juridische experts trokken al eerder in de media het spoedeisende karakter in twijfel. Daarnaast hield de landsadvocaat de rechter voor dat de NVZD met 800 leden slechts een beperkt deel van de zorgbestuurders in Nederland vertegenwoordigt.

Keurslijf

De rechter wilde niet weten van de bezwaren van de landsadvocaat en doet op 11 januari schriftelijk uitspraak in de zaak. De NVZD wil via de rechter een gedwongen normering van de bestuurderssalarissen -zoals vastgelegd in de WNT- verhinderen. Volgens de NVZD mag de overheid bestuurders van bestuursrechtelijk private instellingen, zoals zorgorganisaties, niet in een dergelijk keurslijf dwingen. De WNT treedt op 1 januari in werking.    

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top