ACTUEEL

Ziekenhuis amper bezig met duurzaam ondernemen

Ziekenhuis amper bezig met duurzaam ondernemen

Algemene ziekenhuizen zijn nog nauwelijks actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit constateert Royal HaskoningDHV op basis van onderzoek naar de duurzaamheidstrategie en -prestaties van ziekenhuizen.

Ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft bij het onderzoek ondermeer gekeken naar de mate waarin ziekenhuizen sturen op  MVO-doeleinden en hoe transparant ze hier over zijn. Daarnaast is ook gekeken naar ondermeer goed werkgeverschap en het milieu. Ook heeft Royal HaskoningDHV in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van een duurzame logistiek.

Achterblijven

Volgens Royal HaskoningDHV scoren ziekenhuizen het beste op het punt van ‘zorg voor mensen’. Op andere punten staat duurzaam ondernemen nog in de kinderschoenen. “Prestaties op de overige MVO-speerpunten blijven nog duidelijk achter”, aldus Royal HaskoningDHV. “Zo laten ziekenhuizen over het algemeen geen overkoepelend MVO-beleid zien. Ook ontbreekt het aan duidelijk geformuleerde MVO-ambities en doelen.” Bovendien voeren ziekenhuizen geen gestructureerde dialoog over relevante MVO-onderwerpen met hun stakeholders.

Aanspreken

“De zorgsector zal meer in beweging moeten komen als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”, zegt onderzoeksleider Frank Meijer. “Belangrijke stakeholdergroepen, zoals banken en zorgverzekeraars, zullen ziekenhuizen steeds actiever gaan aanspreken op hun duurzaamheidprestaties”, aldus collega Ronald Stiefelhagen.

Uitdaging

Los van deze externe druk staat de sector volgens de onderzoekers sowieso voor enorme uitdagingen op onder meer het vlak van goed werkgeverschap, transparantie, en verantwoord omgaan met milieuaspecten van de bedrijfsvoering.

Nulmeting

Royal HaskoningDHV wil de MVO Monitor jaarlijks gaan herhalen. De resultaten van de MVO Monitor 2011 zijn een nulmeting. Met de MVO Monitor wil Royal HaskoningDHV de zorgsector stimuleren tot een beter MVO-beleid en een grotere transparantie hierover.

Kentering

Ondanks de vooralsnog magere prestaties op het gebied van duurzaamheid tekent zich in de zorg sector wel een kentering af. Het afgelopen jaar hebben circa 60 zorgorganisaties het MVO-manifest in de zorg ondertekent. Daarnaast is in april het MVO Netwerk Zorg op poten gezet.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

27 december 2012

Waar kan ik de bedoelde MVO Monitor van Royal HaskoningDHV vinden? Geen link in dit artikel voor zover ik kan zien?

Top