ACTUEEL

Zorgkosten stijgen ook in 2011 stug door

Zorgkosten stijgen ook in 2011 stug door

De collectieve zorgkosten zijn in 2011 met 3,5 procent gestegen tot bijna 90 miljard euro. Een en ander blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kosten voor ziekenhuiszorg, inclusief praktijken voor medisch specialisten, stegen met ongeveer 5 procent. Dat is net zoveel als het jaar ervoor. Deze stijging komt door de toename van klinische opnamen, dag- en deeltijdbehandelingen en bezoeken aan de poliklinieken.

Volumegroei

De groei van het zorgvolume, de zorguitgaven gecorrigeerd voor prijsveranderingen, voor ziekenhuiszorg bedroeg 3,7 procent in 2011. In 2010 nam het zorgvolume met bijna 3 procent toe. In 2008 en 2009 steeg het echter nog met ongeveer 5 procent.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg steeg het volume fors, in beide jaren met 4,6 procent. Volgens het hoofdlijnenakkoord dat de overheid met beide sectoren is overeen gekomen, zou met ingang van 2012 de jaarlijkse volumegroei maximaal 2,5 procent mogen bedragen. Het ziet er naar uit dat dit ook daadwerkelijk gehaald wordt.

De volumegroei in de ouderenzorg kwam in 2011 op 3,8 procent uit. Dat is meer dan in 2010, toen dit met 1,1 procent was gestegen. Ook in de gehandicaptenzorg groeide het volume in 2011 meer dan in 2010 (respectievelijk 3,5 en 1,6 procent). 

Apotheken

Bij de verstrekking van geneesmiddelen via openbare apotheken en drogisten nam het volume in 2011 met ruim 6 procent toe. Hiermee blijft de volumegroei op het hoge gemiddelde niveau van de vier jaren daarvoor. Dit komt volgens het CBS door de vergrijzing. Ook worden er meer dure geneesmiddelen gebruikt. Een andere oorzaak is dat steeds meer zorg buiten de muren van de instelling plaatsvindt. Hier staat tegenover dat de gemiddelde prijs van geneesmiddelen al jaren daalt. De groei van de uitgaven aan geneesmiddelen ligt daardoor al jaren op een relatief laag niveau van rond de 2 procent.  (ANP/ Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 januari 2013

Als de zorguitgaven in 2011met 3,5% zijn gestegen en de genoemde volumes zijn met 3,5% tot 5% gestegen, wat is er dan gedaald om toch nog op die 3,5% uit te komen? Dat is toch niet allen van de daling van medicijn prijzen?

Anoniem

6 januari 2013

Wij zijn net pas 6 dagen in het jaar 2013, en nu al weten ze dat de zorgkosten stijgen. Dat is alleen om de mensen er op voor te bereiden dat ze volgend jaar weeeeeerrrrrr meeeerrr moeten betalen. Wij kunnen toch ook weer terug naar het vorige zorgstelsel??

Top