ACTUEEL

Schippers haalt bezuiniging op maagmiddelen niet

Minister Schippers van Volksgezondheid haalt met haar bezuiniging op maagzuurremmers bijna 20 miljoen euro minder binnen dan begroot. Dat meldt het Pharmaceutisch Nieuwsblad. Wel ziet een groeiend aantal patiënten af van het gebruik van deze middelen.

De uitgaven aan maagzuurremmers binnen het basispakket zullen in 2012 naar verwachting 56 miljoen euro lager uitvallen dan in 2011. Dit is fors minder dan de beoogde besparing van 75 miljoen euro. De totale uitgaven aan maagzuurremmers in 2012 bedragen circa 111 miljoen euro. In 2011 bedroegen de uitgaven nog 167 miljoen euro.

Medische risico’s

Beroepsorganisaties als de KNMP, KNMG en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen tekenden vorig jaar bezwaar aan tegen de bezuiniging op de maagzuurremmers. Volgens hen brengt inperking van de vergoeding grote medische risico’s op met name maagbloedingen met zich mee. Bovendien vinden de beroepsorganisaties het onbegrijpelijk dat door de bezuiniging behandelingen die conform de richtlijnen plaatsvinden van vergoeding worden uitgesloten.

Eerste uitgiftes

De lagere uitgaven aan maagzuurremmers worden deels veroorzaakt door patentverloop en lagere vergoedingen voor de dienstverlening van apotheken. Daarnaast zijn patiënten ook daadwerkelijk minder  maagzuurremmers gaan gebruiken. Dit blijkt volgens het Pharmaceutisch Weekblad uit een sterke daling van het aantal eerste uitgiftes in 2012. Dat aantal komt zo’n  25 procent lager uit dan in 2011 toen er nog  een toename was van ruim 8 procent. Volgens de beroepsverengingen wordt hiermee de vrees bewaarheid dat mensen om financiële redenen maagmiddelen niet nemen. Dit zal volgens hen leiden tot onnodige ziekenhuisopnames, waarvan de kosten van de besparingsopbrengsten afgetrokken zouden moeten worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top