ACTUEEL

Vakbond tevreden over nieuwe cao zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars en de vakbonden hebben op vrijdag 11 oktober een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao Zorgverzekeraars. Naast een structurele loonsverhoging van in totaal 1,2 procent voorziet het akkoord in een eenmalige uitkering van 6 procent van het salaris over de maand maart 2013.

FNV Bondgenoten is tevreden over het bereikte resultaat. “De belangrijkste overwinning is dat de onvoorwaardelijke indexatie van de pensioenen voor actieven overeind is gebleven”, reageert bestuurder Annelies Ossel. “De werkgevers wilden eigenlijk niet eerder over de cao praten voordat wij akkoord gingen met voorwaardelijke indexatie. Overleg over een eventuele aanpassing van de indexatie hoort wat ons betreft in het overleg waarin ook de overige pensioenreparaties als gevolg van de aanpassing van de pensioenregelgeving worden besproken.”

Inzetbaarheid

Naast de afspraken over loon en de eenmalige uitkering bevat het akkoord afspraken over het bemiddelen naar werk van VUT-gerechtigden voor wie een aow-gat dreigt. Partijen gaan nader onderzoeken hoe de inzetbaarheid van werknemers in de branche kan worden vergroot.

Eigen cao

Het cao-akkoord geldt voor circa 10.000 werknemers. Het betreft hier werknemers van CZ, DSW, De Friesland, Menzis, Salland, VGZ en Zorg en Zekerheid. Werknemers van Achmea, waartoe ondermeer Agis en Zilveren Kruis horen, hebben een eigen concern-cao. Bij ONVZ geldt de cao Verzekeringsbedrijf.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top