ACTUEEL

Economen zien specialist liever in loondienst

Vanuit concurrentie- en doelmatigheidsoverwegingen zouden medisch specialisten in loondienst van een ziekenhuis moeten werken. Dat stelt 60 procent van de 43 economen die hebben deelgenomen aan een gezamenlijke enquête van economenwebsite Me Judice en NRC Handelsblad.

De economen plaatsen met name vraagtekens bij het ‘ondernemerschap’ van de vrijgevestigd medisch specialisten, samen iets meer dan de helft van alle medisch specialisten. Volgens de economen is er sprake van beperkte concurrentie waardoor vrijgevestigd medisch specialisten de kosten kunnen opdrijven.  Vrijgevestigde specialisten verdienden afgelopen jaar gemiddeld 211.000 euro bruto – anderhalf keer zoveel als specialisten in loondienst.

Eigen bijdrage

In de enquête laten de economen zich ook uit over hogere eigen bijdragen. Die zijn volgens de economen nodig om de zorg financieel houdbaar te maken. Meer eigen betalingen zouden ook het beroep op zorg door burgers beter afremmen. Over verkleining van het basispakket zijn de geënquêteerden in meerderheid niet enthousiast.

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 januari 2013

Vrijgevestigde medisch specialisten verdienen anderhalf keer zoveel als hun collega's in loondienst. Maar daar moeten ze wel hun secretaresse, eventueelarts-assistent. arbeidsongeschiktheids verzekering en pensioen van betalen zonder uitzicht op een 13e maand of vacantiegeld.

Anoniem

21 januari 2013

De economen verleggen hun aandacht (expertise?) van de crisis naar de medisch specialisten. Hebben zij ook zulke goede ideeen over vergoeding van de goodwill (> 2 miljard euro)?

slock

21 januari 2013

En de specialisten zien gegarandeerd liever dat economen zich niet met de zorg bemoeien...

Stokwielder

21 januari 2013

Volgens mij is het enige "zakelijk instinct" van de zelfstandige medisch specialisten dat van zakkenvullen.

gjvr60

21 januari 2013

Laat ook de economen in loondienst werken en dan voor een maximum van de helft van de Balkellende norm dat is alsnog over betaald want ze zijn de sop in de kool niet waard en hebben de afgelopen jaren in hun onbenullige verhaaltjes al genoeg ellende veroorzaakt, aangezien ze wel geleerd hebben maar niet weten waar ze het over hebben. Het zijn allemaal profeten van de kouwe grond en ze luisteren evenals de politici niet naar de bevolking maar gaan uit van statischtische gegevens

Frank Conijn

21 januari 2013

Voor een alternatieve beschouwing waarom specialisten inderdaad in loondienst zouden moeten werken (maar dus om wezenlijk andere redenen), zonder dat ze daardoor in inkomen achteruit zouden hoeven te gaan, zie www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.php.

En voor een beschouwing waarom er een veel effectiever én socialer systeem is om overdreven/overmatig -- want daar gaat het om -- zorgvraaggedrag te remmen, zie www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php.

Commentaar is welkom, hier of via e-mail.

Anoniem

22 januari 2013

60% van 43 economen maakt 26 economen. Hoeveel economen zijn er in Nederland ?

Anoniem

22 januari 2013

De honoraria voor specialisten dalen de afgelopen twee jaar gestaag. Zo ver zelfs dat voor b.v. plastisch , reconstructief, handchirurgen de honoraria al ruim 30% zijn gedaald. Op deze manier zorgt de overheid ervoor dat er uiteindelijk geen keuze meer is voor medisch specialisten, maar dat ze vanzelf in loondienst zullen willen gaan.

ab

22 januari 2013

Wie gaat dat betalen. Veel ziekenhuizen hebben nu een vacuturestop aangezien ze beprkt zijn in de groei. Wanneer de specialisten in loodienst komen staan ze op de "pay-role"van het ziekenhuis. Voor een zieknhuis met 60 specialisten spreek je dan snel over 9 miljoen euro.

ANH Jansen

22 januari 2013

Volgens ESB zijn er 1.000 economen werkzaam bij de Overheid en Overheidsinstanties als Hogescholen en Universiteiten. Mejudice heeft een panel van 58 economen.

Op basis van de respons van die selecte groep van 58 op een enquete is dit nieuwsbericht uitgebracht.

Statistisch totaal onverantwoord om dan te spreken van 'Nederlandse Economen vinden dat.......

D Stapel slaat zich nu voor de kop: hij had economie moeten gaan doen. Dan was hij nooit gesnapt.

Anoniem

22 januari 2013

Nep ondernemers !

Onmiddelijk in loondienst, Balkenendenorm.

3 ton plus in deze tijd als anesthesist met 42 uur werken in de week, uit verplicht collectieve premies.
Bah,

Een echte h e l e g r o t e schande schande schande.

duterloo

22 januari 2013

En wederom wordt hier de omzet van een vrijgevestigd MS vergeleken met het inkomen van een MS in loondienst. Graag geen appels met peren vergelijken!!! Voortaan bruto belastbare inkomens vergelijken. Dan zal men zien dat het verschil tussen vrijgevestigd MS en die in loondienst nagenoeg gelijk is (hooguit 10.000€ verschil). Maar daar staat wel meer uren werk en een hogere produktie tegenover.

Jansen

22 januari 2013

In loondienst werk je volgens cao en max 40-48 uur per week resterende diensturen ontvang je bonussen. De vrijgevestigde medisch specialisten zijn gewoon dom dat ze al die overuren maken zonder compensatie van de diensturen. Straks zijn de ziekenhuizen juist financieel slechter af want de bulk patiënten moeten wel geholpen worden. En dat lukt niet in 40 uur per week. Dus moeten er meer specialisten aangenomen worden. En dat kost zeker niets. Wat zijn dit voor idiote economen ? Een ding kunnen ze in ieder geval niet: rekenen.

Anoniem

22 januari 2013

Er zijn nog vele maatschappen die omwille van de omzet extra artsen binnen de maatschap tegenhouden. Hiermee blijft hun inkomen beter op pijl (bij radiologen ligt dat op ca 4 €ton) en blijven duur opgeleide specialisten aan de kant. Patiënten krijgen bovendien een slechtere service want er wordt of onder tijdsdruk gewerkt of te lang gewerkt en daarmee gaat de kwaliteit van werk achteruit.

duterloo

23 januari 2013

beste anoniem #14,

Ik als radioloog kan je verzekeren dat mijn omzet bijna de helft is wat jij denkt dat die is! Een extra maat aannemen zou voor onze maatschap betekenen dat de bruto OMZET lager wordt dat het SALARIS van onze minister president. Dus dat zit er helaas niet in. Daarom zijn we genoodzaakt om de grote hoeveelheden werk met hetzelfde aantal radiologen te blijven doen. Wat jij denkt is dus het tegenovergestelde van wat er in de realiteit plaatsvindt! Door de enorme produktie toename in de afgelopen jaren (ruim 50%) zou je verwachten dat je een extra maat zou moeten kunnen aantrekken. Maar door alle kortingen is de omzet zo ruim gedaald dat dit dus niet meer mogelijk is.

Top