ACTUEEL

Van Rijn laat gemeenten vrij bij ontslagen thuiszorg

Staatssecretaris Van Rijn van VWS ziet geen aanleiding om de regels rond de overname van personeel bij de aanbesteding van de Wmo aan te scherpen. Van Rijn reageert daarmee op vragen van CDA-Kamerlid Keijzer naar aanleiding van massaontslag in de Rotterdamse thuiszorg.

Bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp kiezen gemeenten geregeld voor andere aanbieders. Voor het betrokken personeel betekent verlies van de aanbesteding dat hun baan op de tocht komt te staan. Op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zijn nieuwe aanbieders verplicht om met oude aanbieders te overleggen over de overname van personeel.

Beleidsvrijheid

Gemeenten hebben de taak om erop toe te zien dat dergelijk overleg daadwerkelijk wordt gevoerd. “De wijze waarop gemeenten toezien op het voeren van het overleg tussen de ‘oude’ aanbieder en de ‘nieuwe’ aanbieders is verder vrijgelaten”, aldus Van Rijn. “Een dergelijke beleidsvrijheid past bij de sturingsfilosofie van de Wmo. Ik zie geen aanleiding om de huidige verplichting van gemeenten aan te scherpen.”

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 januari 2013

Dus als medewerker in de verzorging weet je dat je elke paar jaar een andere werkgever krijgt totdat je een keer ziek wordt om oud, want dan neemt de nieuwe werkgever je niet over. Waar komt die haat van de bestuurders richting de verzorgenden toch vandaan?

Anoniem

22 januari 2013

@ Anoniem. Je mag het beleid van de Staatssecretaris en de gemeenten niet uitleggen als haat. Zij denken dat dit beleid zal leiden tot lagere kosten. En net zoals supermarkten 19-jarigen ontslaan om 16-jarigen aan te nemen zal dat op de korte termijn leiden tot een kostendaling. Op de lange termijn zal de sector minder aantrekkelijk zijn voor werknemers en zal het steeds moeilijker worden om personeel aan te trekken. Maar dan hebben de politici allang weer een andere functie.

Anoniem

23 januari 2013

En tot zolang is het prima dat mensen die zorg nodig hebben, maar moeten afwachten wat ze in huis halen. Dat gaat tot rare situaties leiden! Om maar niet te spreken van de kwaliteit van zorg die achteruit gaat hollen. Daar hebben we met zijn allen nu zo hard voor gewerkt. Ik vind het schrijnend dat bestuurders en de overheid niet weten waar ze over beslissen, maar dat wel doen. iedereen heeft een huishouden, dus iedereen kan huishouden. Tot nu toe heeft die hele WMO geld gekost in plaats van opgeleverd. ik heb tenminste nog geen bewijs gezien dat het goedkoper is geworden.

Anoniem

24 januari 2013

Bereid u zich maar vast op het volgende voor:
De beoogde bezuinigingen op de Wmo-huishoudelijke zorg zullen tot gevolg hebben dat huishoudelijk medewerkers massaal ontslagen worden. Ook medewerkers die met pijn en moeite via social return in de zorg zijn gaan werken. Vervolgens wordt van de ontslagen medewerkers gevraagd om als (verplicht) vrijwilliger in de thuiszorg aan de slag te gaan als tegenprestatie voor de bijstandsuitkering.

Ende

27 januari 2013

Volgens mij moet je gewoon zorgen dat je eigen bedrijf de aanbesteding wint. Ga eens na waarom dat niet zo is! Te duur? Te lage kwaliteit? Aanbesteding helpt achterkamertjespolitiek tegengaan. May the best win!

Top