ACTUEEL

NMa stelt vergunningseis aan fusie in Brabantse ggz

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt voorlopig de rem op de voorgenomen fusie tussen GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel in Den Bosch. Na een eerste onderzoek concludeert de NMa dat het samengaan van deze twee geestelijke gezondheidszorginstellingen in Brabant mogelijk de concurrentie belemmert.

Vergunning vereist

Gefuseerd zou de organisatie een dusdanige machtspositie kunnen krijgen dat de concurrentie wordt belemmerd op de markten voor klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg voor zowel volwassenen als kinderen. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. De NMa vindt dat de gevolgen voor de concurrentie nader onderzocht moeten worden.

Keuze in volwassenen-ggz

De NMa vreest een beperking van de keuzemogelijkheden voor volwassen ggz-patiënten in twee aan elkaar grenzende regio's in Oost-Brabant. In elk van deze regio's is één van beide zorginstellingen actief.

Meer marktwerking verwacht

De NMa verwacht dat, aangezien deze sector in transitie is, meer marktwerking en transparantie ontstaat op de markt voor klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor verwacht de toezichthouder dat  patiënten straks meer geprikkeld worden om te kiezen voor een GGZ-instelling buiten hun eigen directe omgeving. Door de beoogde fusie tussen GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel in Den Bosch valt echter de meest voor de hand liggende alternatieve instelling weg. Daadwerkelijke mededinging zou hiermee toch op significante wijze belemmerd kunnen worden.

Concurrentiedruk

De NMa richt zich in haar vervolgonderzoek onder meer op de vraag hoeveel concurrentiedruk de overige geestelijke gezondheidszorginstellingen uitoefenen en of patiënten in Oost-Brabant voldoende keuzemogelijkheden behouden.

Concurrentie ggz voor jeugd

Op het gebied van niet-klinische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jeugdigen bestaat een grote geografische overlap tussen de activiteiten van de instellingen. In de werkgebieden van GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel zijn de concurrerende instellingen beduidend kleiner. De NMa wil een definitief oordeel over de exacte marktverhoudingen in een nader onderzoek vaststellen.

Fusievergunning aanvragen

Willen GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel in Den Bosch de fusie doorzetten, dan dienen de instellingen een vergunning aan te vragen. De NMa moet dan binnen dertien weken beslissen of het samengaan wordt toegestaan.
De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Heeft zo’n machtspositie nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Is dit het geval, dan kan de NMa voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top