ACTUEEL

Ggz loopt te hoop tegen pakketplannen CVZ

Beroepsverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben felle kritiek op de plannen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om de vergoedingsgrond voor psychiatrische zorg drastisch aan te scherpen. Volgens de ggz-professionals is het conceptadvies schadelijk voor patiënten en druist het in tegen de medische ethiek.

In het conceptadvies brengt het CVZ een scherpe grens aan tussen psychiatrische ziekten en psychische klachten. Dergelijke klachten zouden niet langer vanuit de basisverzekering collectief vergoed moeten worden. “Wat we zeggen is dat we de behandeling van stoornissen vergoeden, dat zijn ook echt ziekten”, aldus CVZ-directeur Arnold Moerkamp in NOS Journaal. “Maar het hebben van een psychische klacht, dat moeten mensen misschien op een andere manier doen.”

Ernstige ziektebeelden

Volgens de beroepsverenigingen onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) zijn de plannen "schadelijk voor de publieke gezondheid en de belangen van grote groepen patiënten". “De zaken die CVZ uitsluit zijn dementie, delirium, autisme na één jaar”,  zegt Aartjan Beekman van de NVVP in het NOS Journaal. “Dat zijn niet zomaar klachten, dat zijn heel ernstige ziektebeelden.” Ook de behandeling van chronische psychische ziekten als een autistische stoornis, Asperger of Gilles de la Tourette zouden nog maar voor de duur van één jaar zorg vergoed worden.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Volgens de ggz-professionals is het onderscheid dat het CVZ maakt tussen stoornissen en klachten medisch-wetenschappelijk ongefundeerd. De klachten zijn volgens de professionals vaak juist een uitvloeisel van een achterliggende stoornis. De cesuur die het CVZ aanbrengt gaat niet alleen in tegen internationaal aanvaardde standaarden, ook is het advies strijdig met de medische beroepseed. "Het CVZ kan van alles vinden, maar als dokter heb ik een eed gezworen dat ik patiënten behandel", zegt Beekman tegen de NOS. Beekman sluit burgerlijke ongehoorzaamheid daarom niet uit. Behandelaars zouden bijvoorbeeld een valse diagnose kunnen stellen die wel vergoed wordt."Ik ben er niet voor maar je kunt allerlei omwegen gaan behandelen”, aldus Beekman.

Prematuur

Minister Schippers van Volksgezondheid benadrukt in eerste reactie dat het om een conceptadvies gaat en vindt het daarom prematuur om te reageren. Het CVZ komt in maart met een definitief advies, waarin ook de kritiek wordt meegewogen, maar directeur Moerkamp verwacht dat het advies in hoofdlijnen overeind blijft.

 

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

24 januari 2013

Ken uw adviseurs. Als het parool luidt " halveer de ggz" dan vindt men linksom of rechtsom adviseurs die dit uitvoeren. Het gaat dan vooral om de bedoeling en niet om de gevolgen. Wijze mensen zoeken naar een evenwicht tussen doel en middelen. Dat dit onderwerp vooral kwetsbare mensen treft, die zelf vaak weinig meer hebben om in te leveren maakt dat dit CVZ advies zeer inhumaan overkomt. Gelukkig zijn verpleegkundigen en andere zorgverleners alert op de gevolgen van dit kokerdenken. Ik ben trots op de Nederlandse professionals in de ggz dat ze nu van zich laten horen. Ook vertrouw ik op het gezonde verstand van de toekomstige ontvangers van dit advies en hoop op een rechtvaardige besluitvorming die in evenwicht is met ons beschavingsniveau.

Anoniem

24 januari 2013

Géén discriminatie. Alsdan bezuinigen, dan ook goed. Gehele GGZ weg. Punt. Afgelopen. Naar huis met hullie. Jammer dan. Geen GGZ om hullie op te vangen. Morgen melden bij de bijstand. Kunnen hullie graties en voor niks in de schoonmaakdienst. (oh sorry thuishulp)

Alberts

24 januari 2013

Ik deel de verwachting van Beekman: een eventueel schrappen haalt niets uit, men vindt wel andere wegen. Zo is nu de aanpassingsstoornis verwijderd. Deze diagnose wordt dus nog amper gesteld, het aantal depressieve stoornissen nao en angststoornissen nao zal evenredig gestegen zijn. En gezien de symptoomoverlap is dit niet eens een kwestie van liegen maar van accent verschuiven. Want de comorbiditeit tussen verschillende stoornissen is, mede door een falend diagnostisch handboek, fors.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 januari 2013

Heeft iemand het conceptadvies al ergens gevonden op het net?

Anoniem

24 januari 2013

Een advies dat zo eenzijdig een blik geeft op GGZ is schadelijk voor patiënt en de evidence based expertise die in Nederland opgebouwd is. Waarom zo verkokerd kijken naar disfunctioneren van mensen? Iemand met rugklachten of verstopte oren kan naar de fysiotherapeut of respectievelijk de KNO arts gaan wanneer hij/zij niet voldoende kan functioneren. Iemand met dementie of autisme die niet kan functioneren heeft daar net zo veel, zo niet nog meer, last van.

Harms

24 januari 2013

Ook inzake het niet vergoeden van een zeer effectieve hernia-operatie (middels PTED - Percutane Transforaminale Endoscopische Discetomie) is het CVZ al eens door de rechter teruggefloten.

Deze behandeling wordt wereldwijd met veel succes toegepast en in veel van de ons omringende landen wél vergoed.

Ja, het wordt tijd dat de macht van verzekeraars wordt ingeperkt.

Anoniem

25 januari 2013

@ Frank Conijn Voor het conceptadvies zie http://nos.nl/artikel/464878-cvz-wil-ggzzorg-beperken.html boven rechts op de pagina.

Top