Finance

Kleine half miljard minder voor AWBZ

Zorgkantoren moeten het volgend jaar met ruim 450 miljoen euro minder doen bij de inkoop van AWBZ gefinancierde zorg. Dat becijfert brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van het kader van de inkoop AWBZ 2010, dat VWS vorige week naar buiten heeft gebracht.

Minder begeleiding

Het financiële kader wordt komend jaar door VWS omlaag bijgesteld. De belangrijkste oorzaak is de beperking van de aanspraak op de functie begeleiding ter hoogte van bijna 470 miljoen euro. Daarnaast krijgt de sector een bezuiniging van in totaal 206 miljoen euro opgelegd. 91 miljoen hiervan is een compensatie van de overschrijding uit 2008. Daar staat tegenover dat er in eerste instantie 235 miljoen euro vrije groeiruimte beschikbaar is.

Zorginkoop in de knel

ZN beklaagt zich over het feit dat het effect van de verschillende door VWS genomen maatregelen nog niet duidelijk is. Hierdoor kan de zorginkoop in de knel raken. ZN waarschuwt met name voor de onzekerheden rond de geraamde opbrengst van de pakketmaatregel “begeleiding”. Ook de korting van het budget als gevolg van de overschrijding en de taakstelling hebben mogelijk direct effect op het te contracteren volume voor 2010.

Versnelde betaling

ZN belooft dat zorgkantoren zoveel mogelijk zullen proberen om knelpunten en wachtlijsten te voorkomen.  Zo hebben de zorgkantoren toegezegd om het inkoopbeleid met vier maanden te versnellen. Daardoor krijgen de zorgaanbieders veel eerder zicht op hun budget voor het komend jaar. Maar ZN onderstreept dat  VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgkantoren een gedeelde verantwoordelijkheid hebben als zich knelpunten dreigen voor te doen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top