Finance

Tergooiziekenhuizen komt een miljoen te kort

Tergooiziekenhuizen komt bijna een miljoen te kort. De flinke stijging van personeelskosten, materiële kosten en kapitaallasten zijn de voornaamste oorzaken dat Tergooiziekenhuizen in 2008 een verlies heeft geleden van 923.000 euro. Het jaar ervoor bedroeg de winst nog 3,4 miljoen euro. Dat meldt De Gooi en Eemlander.

Oorzaken kostenstijgingen

Manager financiën en controle Olivi Zanin noemt dit in De Gooi en Eemlander “niet goed, maar ook niet zorgwekkend''. Zij zei dit maandag tijdens de eerste maatschappelijke aandeelhoudersvergadering van het ziekenhuis. Oorzaak van de personeelskostenverhoging van 105,4 miljoen euro naar 116,2 miljoen euro is het aannemen van tachtig extra medewerkers, de periodieke en CAO-verhoging en de inhuur van derden. De materiële kosten stegen met drie miljoen tot 56,7 miljoen euro. Dit werd veroorzaakt door het toenemende energieverbruik en de stijging van de voedingskosten. De negen ton verlies gaat ten koste van het eigen vermogen. Het ziekenhuis zag dit dalen naar 26,4 miljoen euro.

'Kwaliteit is de basis'

Over de eerste vijf maanden van 2009 heeft het ziekenhuis naar eigen zeggen een gezonde balans en een positief resultaat. Desondanks blijft de kostenbeheersing een aandachtspunt, zeker met nieuwbouw en de risico's van duurdere zorg in het vooruitzicht. Daarbij wil het ziekenhuis de zorg die het nu biedt in stand houden. “De kwaliteit is de basis'', aldus bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk.  Zuiderwijk benadrukte het belang van de fusie van de locaties Hilversum en Blaricum. De fusie is beter voor de financiën en de kwaliteit.

Maatschappelijke aandeelhouders

De maatschappelijke aandeelhoudersvergadering was voor maatschappelijke partners als zorginstellingen en gemeenten, niet voor de ziekenhuiseigenaren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top