ACTUEEL

Sint Lucas Andreas en OLVG beklinken fusie

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam fuseren per 1 maart 2013 op bestuurlijk niveau. Vanaf dat moment bestaan de raden van bestuur van de Amsterdamse ziekenhuizen uit dezelfde vijf personen.

De raad van bestuur van de fusieorganisatie bestaat vanaf 1 maart uit: Hans van der Schoot (voorzitter), Peter van der Meer (vicevoorzitter), Françoise Dings, Douwe Hemrika en Frida van den Maagdenberg. De ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod voor de basiszorg en blijven alle patiënten ontvangen. Dit betekent onder meer dat de 24/7 Spoed Eisende Hulp en de Intensive Care op beide locaties blijft bestaan. Dit geldt ook voor de centra voor verloskunde.

Stapsgewijze integratie

Hans van der Schoot: “Naast het dagelijks bestuur ligt de focus de komende jaren op het intensiveren van de samenwerking tussen de ziekenhuizen. We blijven sturen op de kwaliteit van zorg, terwijl we ondertussen de bedrijfsvoering van beide ziekenhuizen stapsgewijs gaan integreren.”

Specialisatie

De ziekenhuizen noemen als doel van de samenwerking een hogere kwaliteit en een efficiëntere inrichting van de zorg. De fusie maakt volgens de ziekenhuizen verdere specialisatie mogelijk, vooral waar de complexiteit hoog is en de volumes laag zijn. Intensieve samenwerking vindt al plaats bij Chirurgie, Pathologie, Medische Microbiologie, Orthopedie en Kinderdiabetes.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top